а

Заштитник грађана Саша Јанковић и заменица заштитника грађана задужена за права детета Гордана Стевановић честитају свој деци Светски дан детета, а одрасле подсећају да се свака криза вишеструко одражава на децу и да то морају имати у виду када планирају и спроводе било какве мере.

Заштитник грађана је разматрао више од 2.000 притужби које се тичу права детета. Укупно су, ради заштите права детета органима јавне власти упућене 282 препоруке, а охрабрује податак да су органи јавне власти извршили све препоруке које им је Заштитник грађана упутио 2013. године.

У протеклом периоду унапређен је и нормативни оквир од значаја за заштиту права детета. У складу са препоруком Заштитника грађана донет је, на пример, Закон о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима, (тзв. „Маријин закон“) којим је унапређена кривично-правна заштита деце жртава сексуалног злостављања. Донет је и Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља којим је обезбеђена здравствена заштита сваком детету, без обзира на то да ли му је књижица оверена или не. Посебан извештај Заштитника грађана о случајевима тзв. несталих беба имао је и међународни одјек, кроз праксу Европског суда за људска права који се у својој пресуди позвао на тај извештај и затражио од Србије оно што је извештајем Заштитник грађана давно предлагао.

Ове године Светски дан детета прати јубилеј – 25 година од усвајања Конвенције о правима детета, првог дечјег „устава“ и својеврсног каталога људских права и слобода детета. Документ који живи већ четврт века и који су потврдиле или ратификовале скоро све државе света, и данас је моћно оруђе у рукама оних који раде на остваривању, унапређивању и заштити дечјих права.