а

Подржавајућу партиципацију деце и ученика у унапређењу свог положаја током школовања,  заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић посетила је са члановима Панела младих саветника, Теодором Ђедовац, Миланом Станићем и Немањом Кртинићем, Прехрамбено-шумарску и хемијску школу у Сремској Митровици.

Заменица заштитника грађана за права детета је одржала консултативни састанак са представницима Ученичког парламента школе. У вршњачкој комуникацији са члановима Панела ученици ове средње стручне школе су разменили своја знања о правима детета. Том приликом су, преко својих вршњака и Панела младих, пренели Заштитнику грађана своја искустава, запажања, ставове и мишљења ученика о проблемима и тешкоћама на које наилазе у свом школовању и оценили ангажованост Школе у информисању ученика о правима детета и  посвећеност Школе остваривању и заштити права детета.

У разговору са директором, стручно педагошко-психолошком службом и представницима запослених у Школском одбору, изнето је задовољство подршком и средствима које Школа добија од Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице и од јединице локалне самоуправе за техничку опремљеност, одржавање објекта и организовање наставе и стручне праксе својим ученицима. Школа је, такође, истакла своју повезаност и  сарадњу коју остварује са локалном заједницом кроз бројне заједничке активности и пројекте у вези са заштитом животне средине.