а

У оквиру праћења развијања посебних услуга подршке и помоћи деци жртвама и деци сведоцима у кривичном поступку, заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић посетила је данас Прихватилиште за ургентну заштиту злостављане деце, које се налази у простору Дома за децу „Јован Јовановић Змај“ у Београду. Прихватилиште је једна од установа у четири највећа града Републике Србије у којима су формиране Јединице за подршку деци жртвама кривичних дела.

Заменица за права детета упознала се са припремама и обукама запослених у Прихватилишту за пружање услуга подршке и помоћи овој деци у специфичном положају, као и са планираним прилагођавањем простора и набавке одговарајуће опреме ради функционисања ових Јединица. Пилотирање ових услуга у оквиру пројекта „Заштита деце жртава и сведока у кривичном поступку“ подржава УНИЦЕФ и Европска унија.

У разговору је посебно наглашена потреба за унапређењем сарадње тужилачких и судских органа са ресурсима у систему социјалне заштите за  подршку и помоћ деци жртвама и деци сведоцима у кривичном поступку, какви се развијају у овим Јединицама. Тиме би се обезбедила потпуна примена међународних стандарда и уговора, које је Републике Србије преузела и потврдила (пре свега, Конвенције о правима детета и Конвенције о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања).