а

У оквиру активности Одељења за права детета, везаних за унапређење подршке деци жртвама, деци учесницима у поступцима кривичноправне заштите и њиховим родитељима, помоћница генералног секретара Наташа Јовић, са сарадницама, посетила је данас Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ у Крагујевцу.

У овој установи формирана је једна од четири Јединице за подршку деци жртвама кривичних дела у Србији, у оквиру пројекта „Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у Србији“, који подржавају УНИЦЕФ и Европска унија.

Представнице Заштитника грађана  упознале су се са досадашњим припремама и обукама запослених у установи за пружање ове специфичне врсте стручне помоћи, која има за циљ да спречи додатну виктимизацију деце кроз вишеструка испитивања у току поступка, уз истовремену припрему деце да дају квалитетан исказ који ће моћи да се користи у судском поступку. Ова јединица већ је укључена у активности на припреми деце за учешће у поступку, на основу одговарајућих захтева суда и тужилаштва.

Стручни радници, који су део тима који се оспособљава за пружање ове услуге, нагласили су потребу за унапређењем сарадње са правосудним органима и  указали на проблеме који могу настати приликом реализације пројекта односно на активности које би требало предузети како би ова услуга остварила своју сврху.

Представници установе су навели да учествују и у пилотирању других услуга за децу из области социјалне заштите, посебно за децу са сметњама у развоју и за малолетне преступник и развијању услуге „породични сарадник“.