а

У оквиру активности Одељења за права детета, везаних за унапређење подршке деци жртвама, деци учесницима у поступцима кривичноправне заштите и њиховим родитељима, помоћница генералног секретара Наташа Јовић, са сарадницама, посетила је данас Дом за децу и омладину "Душко Радовић" у Нишу.

У овој установи формирана је једна од четири Јединице за подршку деци жртвама кривичних дела у Србији, у оквиру пројекта „Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у Србији“, који подржавају УНИЦЕФ и Европска унија.

Представнице Заштитника грађана упознале су се са досадашњим припремама и обукама запослених у установи за пружање ове стручне помоћи, која има за циљ да спречи додатну виктимизацију деце у току кривичног поступка, уз истовремену припрему деце да дају квалитетан исказ који ће моћи да се користи у судском поступку. Ова јединица већ је укључена у активности на припреми деце за учешће у поступку, на основу одговарајућих захтева суда и тужилаштва.

Стручни радници, који су део тима који се оспособљава за пружање ове услуге, нагласили су потребу за додатним подстицањем судова и тужилаштва да користе овај начин и поступак прибављања изјава деце оштећене кривичним делом, посебно у случајевима злоупотребе, злостављања и сексуалног насиља.

У разговору је дискутовано о различитим питањима која се односе на примену овог механизма заштите, посебно у вези укључивања ове услуге у поступке пред полицијом, односа ове и услуга породичноправне и социјалне заштите, и другим отвореним питањима која прате пилотирање ове услуге.