а

b_280_0_16777215_00_images_stories_rsz_20150922_095020.jpgПомоћница Генералног секретара Наташа Јовић учествовала је у раду 19. годишње конференције Европске мреже омбудсмана за децу, одржане у Амстердаму (Холандија) у организацији омбудсмана Холандије за децу.

Тема овогодишње конференције је заштита деце од насиља, посебно имајући у виду податке и налазе Европског извештаја о насиљу над децом из 2013. године. Деца и млади, чланови 10 панела младих саветника, припремили су поруке деце и младих о насиљу које трпе, очекивањима од одраслих и мерама које сматрају делотворним. Кроз 10 филмова, они су представили своја искуства и своје активности на подизањи свести јавности о насиљу над децом.

Чланови Европске мреже су упознати са кључним активностима Заштитника грађана и Панела младих саветника, посебно активностима које се односе на заштиту од насиља  деце у посебно осетљивом положају.

Годишња конференција Европске мреже омбудсмана за децу окончана је Ставом Мреже "Насиље према деци" и Заједничком изјавом Европске мреже омбудсмана за децу и Специјалног представника Генералног секретара УН о насиљу над децом.

Имајући у виду посебно тешке околности у којима се налазе деца избеглице из Сирије, Европска мрежа омбудсмана за децу формирала је радну групу која ће пратити положај ове групе деце. Европска мрежа јавно је објавила Став о положају деце у покрету.