а

download 3Мрежа омбудсмана за децу југоисточне Европе-CRONSEE одржала је, 28. октобра 2015. године, тематски састанак Трећи опциони протокол-положај/улога омбудсмана за децу. Представници регионалних институција омбудсмана за децу разматрали су предности и недостатке овог међународног механизама, који детету омогућава подношење притужбе Комитету Уједињених нација за права дете, чиме се додатно афирмише и унапређује положај детета као субјекта права.

На састанку су изнета мишљења да је пропуштена прилика да се уреди могућност подношења колективне притужбе за заштиту права детета овим међународним документом. Учесници су дискутовали о улози националних институција за права детета у поступку по поднетој притужби надзорном телу Уједињених нација за права детета. Чланице мреже сагласиле су се да је неопходно наставити подстицање својих држава на потписивање или ратификацију овог међународног документа и његову примену, у циљу унапређења националних механизама за остваривање и заштиту права детета.

У другом делу радног састанка, учесници су разменили своја искуства и запажања поводом избегличке кризе, са нагласком на положај деце, а нарочито деце без пратње као најрањивије и најугроженије групе. Поводом истакнутих проблема на који наилазе државе суочене са избегличком кризом и који представљају препреке за пружање заштите права деце избеглица у складу са стандардима,  закључено је да је потребно уложити највеће могуће напоре и унапредити међудржавну, регионалну и међународну сарадњу.

Правобранитељица за дјецу Хрватке је, као домаћин, организовала одржавање овог радног састанка у Осијеку, уз подршку Save the Children International. Испред Заштитника грађана Републике Србије, састанку су присуствовале Снежана Нешић, начелница Одељења за права детета и Гордана Илић, самостална саветница у Одељењу.