а

Заштитник грађана je, у складу са законом, предао Народној скупштини Републике Србије Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2014. годину.

Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2014. годину