а

Заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић одржала је данас предавање за здравствене раднике у Универзитетској дечјој клиници у Београду о правима деце у систему здравствене заштите. Она је здравствене раднике упознала са основним принципима права детета у здравственој заштити, а посебан акценат је ставила на заштиту деце од злостављања и занемаривања, место здравствених установа у поступку заштите, обавезе и овлашћења здравствених радника када посумњају или сазнају да је дете жртва злостављања и занемаривања.

Кроз примере из праксе Заштитника грађана, Стевановић је показала како функционална сарадња здравствених установа, установа у области образовања и социјалне заштите и органа надлежних за заштиту деце од насиља може у кратком временском периоду сузбити насиље над дететом и спречити његово понављање. Она је говорила и о праву детета на доступност здравствене заштите, примени начела да дете има право на највиши могући степен здравствене заштите и принципу поштовања дететових најбољих интереса и партиципације детета у здравственој заштити.