а

turska 7122016Заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић и помоћница генералног секретара Наташа Јовић представљају данас рад Заштитника грађана у области права детета, омбудсману Турске и његовим сарадницима, на скупу који је организовао УНИЦЕФ Турска у циљу јачања капацитета омбудсмана Турске у унапређењу и заштити права детета.

Заменица заштитника грађана и помоћница генералног секретара представиће надлежности и овлашћења Заштитника грађана, његову структуру и организацију, рад Панела младих саветника и праксу органа у области права детета која је изграђена у протеклих десет година.

Учешће заменице заштитника грађана и помоћнице генералног секретара уследило је након директног позива УНИЦЕФ-а Турске и резултат је препознатљивости рада Заштитника грађана у области права детета у међународним организацијама - пре свега УНИЦЕФ-а и Европској мрежи омбудсмана за децу.