а

b_280_0_16777215_00_images_stories_saopstenja_25.11.11._-_monako.jpg

Заменица Заштитника грађана, Тамара Лукшић – Орландић учествовала је 20. и 21. новембра у Монаку на конференцији Савета Европе "Изградити Европу по мери детета: претворити визију у реалност“, на којој је разматрана Стратегија Савета Европе за децу 2012 – 2015.  године.

Учесници су подржали програмске циљеве Стратегије, који се односе на следеће области: промоцију система и услуга по мери детета; елиминацију свих облика насиља према деци; гарантовање права деци која се налазе у посебно осетљивим околностима; као и промоција дечје партиципације.

Стратегија полази од тога да, упркос видљивим напорима које су многе земље чланице СЕ учиниле на плану заштите деце и њихових права, остају изазови попут превентивних политика и обуке професионалаца како би се деца третирала као носиоци и субјекти права. Такође, милиони деце у Европи и даље захтевају константну заштиту јер су жртве насиља свих врста, укључујући и телесно кажњавање, које је још правно и друштвено прихватљиво у многим земљама Европе. Право деце да се чују и да се њихово мишљење узме озбиљно у разматрање  и тиме доследно примени право из Конвенције о правима детета на партиципацију, није довољно поштовано.

Очекује се да Комитет министара Савета Европе усвоји ову Стратегију у јануару 2012. године и да она почне одмах да се примењује.