а

Поводом 20. новембра, Међународног дана детета и 22 године од усвајања  Конвенције о правима детета, Заштитник грађана саопштава да је припремљен Преднацрт закона о правима детета, којим  ће се на свеобухватан начин уредити права детета у свим областима, као и поступање органа јавне власти у заштити тих права. 

Преднацрт представља пионирски покушај да се заокружи концепт  права детета у нашој правној теорији и пракси. Половином децембра о Преднацрту ће се обавити расправа, а своје мишљење у овој фази изнеће представници надлежних министарстава, организација цивилног друштва које се баве правима детета, као и домаћи експерти. Додатну вредност расправи даће експерти Савета Европе којима је текст достављен на експертизу. Расправа на конференцији омогућиће да се финализира текст Преднацрта и потом упути Народној скупштини на разматрање и усвајање.

 

Тиме ће Заштитник грађана, по први пут искористити своје законско овлашћење да, када процени да је то од значаја за остваривање и заштиту права грађана, у овом случају права детета, поднесе парламенту иницијативу за усвајање потпуно новог закона и тиме допринесе унапређивању права детета.

Очекујемо да ће Закон доприносити постепеном мењању свести, како државних органа и професионалаца у њима који раде за децу и са децом, тако и родитеља и целокупне јавности да је поштовање права детета први нужан корак у стварању задовољног и одговорног појединца, а тиме и друштва које поприма исте такве карактеристике.