а


Заменица Заштитника грађана, Тамара Лукшић – Орландић, учествовала је на конференцији „Права жртава сексуалног и партнерског насиља“, у организацији Аутономног женског центра, која се одржава у оквиру пројекта Права жртава насиља – ка европским решењима и подршку МИП Краљевине Норвешке.

Тамара Лукшић – Орландић је упознала присутне са најновијом иницијативом за измену Кривичног законика Републике Србије, коју је Заштитник грађана упутио надлежном Министарству правде, полазећи од свог законског овлашћења да иницира измене у постојећим прописима, а када оцени да због недостатака у прописима долази до повреде права грађана, односно када сматра да је то од значаја за остваривање и заштиту права грађана.

 

Повод за ову иницијативу јесте чињеница да постоји потреба за усаглашавањем националних прописа са ратификованим међународним инструментима и усвојеним стратешким документима на националном нивоу, те да у том смислу треба побољшати кривичноправну заштиту жртава родно заснованог насиља.

На конференцији је учествовао велики број представника полиције, тужилаштава и судија из целе Србије, а своја искуства о законском регулисању и пракси у заштити жртава сексуалног и партнерског насиља, имале су представнице Шпаније и Аустрије, др Ванеса Касадо Кабаљеро, адвокатица и предавач на Правном факултету у Севиљи и мр Јасмина Прстојевић, адвокатица и сарадница бечког Интервентног центра против насиља у породици.

Ова конференција је право место да се изложе укратко предлози за измене у Кривичном законику, јер већину чине измене које се односе управо на родно засновано насиље, положај и заштиту жртве, строжије санкционисање и касније праћење насилника - повратника, односно бољу заштиту детета жртве сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања у складу са истоименом конвенцијом Савета Европе.