а

Заменица Заштитника грађана, Тамара Лукшић – Орландић, учествовала је на конференцији о моделима хранитељства, која је у организацији Уницефа, Министарства здравства и социјалне заштите Републике Хрватске и НВО, Форума за квалитетно хранитељство, одржана 26. октобра у Загребу.

Поред представљања актуелних модела хранитељства у Француској, Словенији и Шкотској, представљен је и нови Закон о хранитељству, који је усвојен у Сабору Републике Хрватске, јула ове године. На конференцији је учествовао и велики број садашњих и потенцијалних хранитеља из Хрватске, као и група деце која живе у хранитељским породицама, она која су напустила хранитељство због година старости, као и биолошка деца хранитеља.

Учесницима конференције најупечатљивији утисак оставио је предлог деце како они виде идеалну хранитељску породицу. Деци је најмање важан квалитет смештаја. Много им је важнији толерантан и осећајан однос хранитеља, близина биолошке породице и потреба одржавања квалитених веза биолошке и хранитељске породице.

Заменица заштитника грађана посебно се интересовала за нови институт хранитеља професионалца (особа са одговарајућим факултетским образовањем – социјални радник, психолог, педагог, специјални педагог, или евентуално са средњом школом медицинског смера) и његово разликовање од специјализованог хранитељства, јер су идентичне групе деце усмерене на оба типа хранитељства, а то су: деца са сметњама у развоју, деца са проблемима у понашању или сукобу са законом, злостављана и занемарена деца, деца која злоупотребљавају алкохол или опојне суспстанце, ХИВ позитивна деца, малолетне мајке. И једни и други ће бити усмерени на дете 24 сата, с тим да ће професионални хранитељи добијати плату у висини плате свог колеге запосленог у систему социјалне заштите, док ће специјализовани хранитељи имати нешто мање накнаде, али веће од тзв. традиционалних хранитеља деце која немају потребу ни за једаним видом посебне подршке.

У Републици Хрватској подигнута је добна граница до које се дете не сме смештати у институцију, са 3 на 7 година старости детета. Ради подсећања у Србији је та забрана предвиђена за дете старости до 3 године.