а

b_280_0_16777215_00_images_stories_saopstenja_27.10.11_-_panel_sajam_knjiga.jpg

На Сајму образовања „Звонце“, у оквиру Сајма књига, шест чланова Панела младих саветника су, у оквиру специјалног програма под називом „Мали омбудсмани нас уче“, присутним средњошколцима представили Конвенцију о правима детета, као најважнији међународни документ у којем су садржана права детета, упознали их са обавезама које је Република Србија преузела потписивањем Конвенције, као и са начинима да се штите права детета. Посебно су објаснили надлежности Заштитника грађана у систему заштите права детета.

Млади саветници информисали су заинтересоване вршњаке о Панелу младих саветника Заштитника грађана, који је формиран крајем 2010. године као саветодавно тело и облик трајног учешћа деце у раду Заштитника грађана, у циљу промовисања права детета на слободно изражавање мишљења и учествовање у доношењу одлука које су од значаја за дете и њега се тичу.

С обзиром да је у првој години постојања овог тела приоритет његовог ангажовања било смањење насиља у школама, чланови Панела указали су на резултате истраживања које су спровели током прошле школске године о томе да ли су школе у Републици Србији испуниле законом и другим прописима утврђене обавезе у заштити ученика од насиља, злостављања, и занемаривања.

Размењујући своја сазнања и искуства са вршњацима, чланови Панела сазнали су да у многим београдским средњим школама ученици не знају да постоји тим за заштиту ученика, нису упознати су дужностима које има свака васпитно-образовна установа у заштити ученика од насиља, злостављања, и занемаривања, у школама нема огласне табле ради достављања важних информација ученицима. Такође су одговарали на питања како да се детету обезбеди заштита од занемаривања и злостављања у породици.