а


Mreza inkluzija

Заменица заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић одржала је уводно излагање на првом састанку Мреже подршке инклузивном образовању, у организацији Министарства просвете, ДИЛС – Пројекта пружања унапређених услуга ма локалном нивоу и Kultur Kontakt-а из Аустрије.

Лукшић – Орландић је представила полазишта, циљеве и начин рада институције Заштитника грађана у поступању по притужбама грађана, родитеља деце која наилазе на проблеме приликом остваривања права на образовање. Говорила је о примерима на којима је Заштитник грађана радио, наводећи случајеве лоше праксе и реактивног деловања школа и просветних органа, које почиње тек када проблем нарасте, као и случајеве добре праксе и проактивног деловања. Заменица заштитника грађана је истакла да Заштитник грађана очекује од просветних власти што доследнију примену инклузивног образовања деце и посебно подржала потребу реформе система образовања просветних радника како би могли да одговоре на захтеве инклузивне школе.