а

Колико су се школе потрудиле да информишу ученике о сопственим законским обавезама у превенцији и заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања,  формирању тимова за заштиту ученика од насиља и да ли су спроводиле неке од мера превенције и интервенције, били су основни циљеви недавно завршеног истраживања Одељења за права детета у Заштитнику грађана и Панела младих саветника који чини  30 ученика основних и средњих школа из Србије, старости 13 – 17 година.

Ово је била прва успешно завршена активност Панела младих саветника Заштитника грађана, у којој се на најбољи начин показала вредност партиципације деце у бављењу питањима која их се непосредно тичу.

Методологијом анонимне анкете чланови Панела младих саветника  анкетирали су 1054 ученика из 57 школа у Србији. Питања су се односила на учесталост насиља у школама, злостављању ученика, решавању конфликтних ситуација у школи и спремност школских тимова да реагују.

Презентација прелиминарних резултата истраживања одржана почетком почетком ове недеље у просторијама Заштитника грађана  упозорава да се насиље у школама не смањује и да школе  нису практично испуниле или примениле прописе (пре свега Протокол о заштити деце од насиља у институцијама образовања и одговарајући Правилник о поступању у случајевима насиља) о превенцији  и заштити децеи ученика од насиља нити су о њима информисале ученике.

Оно што треба да забрине је да, према одговорима ученика, насиља међу ученицима има више у основним ( потврдно одговорило 88 одсто анкетираних) него у средњим школама где је на исто питање потврдно одговорило 66 посто ученика.  Стање је обрнуто када је у питању злостављање ученика од стране наставника: 60 одсто  анкетираних средњошколаца  сусрело са се овом  врстом насиља, док  88 одсто анкетираних  основаца тврди да се нису срели  са злостављањем наставника.

Проценти су поприлично високи и кад је у питању неинформисаност ученика о обавезама школа за сузбијање и превенцију  насиља и упознавање ученика са могућностима и процедурама за сузбијање насиља међу ученицима.

Панелисти су говорили  о тешкоћама на које су наилазили приликом анкетирања од незаинтересованости младих људи до нерадог давања  информација од  стране наставника.

Заменица заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић-Орландић чији је тим и организовао истраживање и обуку анкетара  младих панелиста,  нагласила је  да ће тим Заштитника грађана спровести контролни надзор у школама како би се утврдило колико и како школе испуњавају  утврђене обавезе. У случају пропуста Заштитник грађана ће надлежним органима упутити препоруку.