а

Закони и подзаконски прописи

 

Attachments:
Download this file (PORODICNI ZAKON.docx)Породични закон
Download this file (ZAKON O SOCIJALNOJ ZASTITI.docx)Закон о социјалној заштити
Download this file (ZAKON O DRUSTVENOJ BRIZI O DECI.docx)Закон о друштвеној бризи о деци
Download this file (ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRSCI PORODICI SA DECOM.docx)Закон о финансијској подршци породици са децом
Download this file (ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI.docx)Закон о здравственој заштити
Download this file (ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU.docx)Закон о здравственом осигурању
Download this file (ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA.docx)Закон о основама система образовања и васпитања
Download this file (ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU.docx)Закон о основном образовању и васпитању
Download this file (ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU.docx)Закон о средњем образовању и васпитању
Download this file (ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU.docx)Закон о дуалном образовању
Download this file (ZAKON O PREDSKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU.docx)Закон о предшколском васпитању и образовању
Download this file (ZAKON O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZASTITU DECE, TRUDNICA I PORODILJA.docx)Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља
Download this file (ZAKON O AZILU I PRIVREMENOJ ZASTITI.docx)Закон о азилу и привременој заштити
Download this file (ZAKON O UDZBENICIMA.docx)Закон о уџбеницима
Download this file (ZAKON O UCENICKOM I STUDENTSKOM STANDARDU.docx)Закон о ученичком и студентском стандарду
Download this file (ZAKON O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA.docx)Закон о електронским медијима
Download this file (ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA.docx)Закон о јавном информисању и медијима
Download this file (ZAKON O OGLASAVANJU.docx)Закон о оглашавању
Download this file (ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE.docx)Закон о забрани дискриминације
Download this file (ZAKON O PROSVETNOJ INSPEKCIJI.docx)закон о просветној инспекцији
Download this file (KRIVICNI ZAKONIK.docx)Кривични законик
Download this file (ZAKON O POSEBNIM MERAMA ZA SPRECAVANJE VRSENJA KRIVICNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE PREMA MALOLETNIM LICIMA.docx)Закон о пос.мерама за спречавање...крив.дела против полне слободе према мал.лицу
Download this file (ZAKON O MALOLETNIM UCINIOCIMA KRIVICNIH DELA I KRIVICNOPRAVNOJ ZASTITI MALOLETNIH LICA.docx)Закон о мал.учиниоцима крив.дела и крив.правној заштити мал.лица
Download this file (ZAKON O POLICIJI.docx)Закон о полицији
Download this file (ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU.docx)Закон о јавном реду и миру
Download this file (ZAKON O SPRECAVANJU NASILJA U PORODICI.docx)Закон о спречавању насиља у породици
Download this file (ZAKON O IZVRSENJU KRIVICNIH SANKCIJA.docx)закон о извршењу кривичних санкција
Download this file (PRAVILNIK O BLIZIM UPUTSTVIMA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA INDIVIDUALNI OBRAZOVNI PLAN, NJEGOVU PRIMENU I VREDNOVANJE.docx)правилник о ближим условима за утврђивање ИОП
Download this file (PRAVILNIK O BLIZIM USLOVIMA I NACINU OSTVARIVANJA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRSKU PORODICI SA DECOM.docx)Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку
Download this file (PRAVILNIK O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA PREPOZNAVANJE OBLIKA DISKRIMINACIJE.docx)Правилник о ближим критеријумима за препознавање дискриминације
Download this file (PRAVILNIK O DODATNOJ OBRAZOVNOJ, ZDRAVSTVENOJ I SOCIJALNOJ PODRSCI DETETU, UCENIKU I ODRASLOM.docx)Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету
Download this file (PRAVILNIK O PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE.docx)Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље...
Download this file (PRAVILNIK O SMESTAJU I ISHRANI UCENIKA I STUDENATA.docx)Правилник о смештају и исхрани ученика