а

 

Заштитник грађана оценио је у мишљењу упућеном Комесаријату за избеглице и миграције, Градском центру за социјални рад Београд, Центру за социјални рад Ниш, Министарству унутрашњих послова и Министарству просвете, науке и технолошког развоја, да су органи власти поступали и поступају законито, правилно и у  складу са најбољим интересима деце, у случају прихвата А.А. и њено четворо деце који су одлукама белгијских власти враћени из Белгије у Републику Србију. Налазећи да постоји простор за унапређење положаја породица, а нарочито деце, Заштитник грађана је указао Комесаријату за избеглице и миграције да је целисходно да предузме активности, у сарадњи са другим органима, радиу обезбеђења благовремене сарадње и комуникације домаћих и страних органа у циљу адекватног организовања прихвата грађана у осетљивом положају, посебно жена и деце и успостављања процедура међусобне сарадње и комуникације у процесу прихвата и збрињавања деце и грађана у осетљивом положају.

Имајући у виду осетљив положај мајке и деце који су враћени у Републичку Србију, Заштитник грађана дао је превентивне препоруке Центру за социјални рад Ниш, Министарству унутрашњих послова и Министарству просвете, науке и технолошког развоја, да предузму мере на обезбеђивању уписа деце у матичне књиге, прибављању одговарајућих докумената, уписа деце у школу и подршке ради учења српског језика.