а

Након пријема информације да је једна здравствена установа одбила да детету изда упут за хоспитално лечење, а друга да дете прими на заказану операцију, јер дететова здравствена књижица није оверена, Сектор надлежан за права детета одмах је од руководстава установа затражио информације.  

У непосредној комуникацији са установама затражено је да се одмах прекине са праксом одбијања пружања здравствених услуга деци и указано је на обавезе установа да деци пруже здравствене услуге у пуном обиму без обзира да ли су измирене обавезе из здравственог осигурања, сходно Закону о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља.

 У складу за законом и захтевима Заштитника грађана, детету је без даљег одлагања издат одговарајући упут и обезбеђен је пријем детета ради пружања здравствених услуга, чиме је поступање здравствених установа враћено у законите токове.