а

b_280_0_16777215_00_images_20191225_102226.jpgПомоћница генералног секретара Наташа Јовић, експерткиње Стручне службе Заштитника грађана у области права детета Данијела Радојевић, Гордана Илић, Јелена Селаковић и Милица Зарин и чланица Панела младих саветника Јана Миливојевић, одржале су данас радионицу са Ученичким парламентом ОШ "Јован Јовановић Змај" у Обреновцу. Радионица је одржана у оквиру активности Заштитника грађана и Панела младих саветника "Партиципација на делу". Циљ радионица је дефинисање конкретног проблема и потребе ученика ове школе и формулисање захтева Ученичког парламента ради решавања проблема и унапређења положаја ученика.

Ученички парламент је кроз радионицу обучен о начину на који се дефинише проблем и његове последице и формулишу циљ који се жели постићи и активности у ту сврху. Тридесет чланова Ученичког парламента је, уз подршку координаторке Парламента и представница Заштитника грађана и Панела младих саветника, разматрало различите потребе ученика. Ученици су препознали проблеме као што су постојање насиља, недовољно знање о комуникацијама, ненасилном понашању и превенцији насиља, недовољно адекватно организован школски простор и спортске активности, као и различите потребе ученика школе, као што су примера ради адекватан инвентар и опрема у школи, боља организација превоза ученика, уређење школског дворишта, кантина, заједнички простор унутар школског објекта, другачија организација мале матуре и других прослава. Ученички парламент посебно је истакао проблем недовољне сарадње између школа и ученика различитих школа у Обреновцу, због чега постоји мањак комуникације међу децом и младима, недовољна разноврсност наставних и ваннаставних активности, као и предрасуде и сукоби међу ученицима различитих школа. Ученици су препознали и потенцијал који међушколска сарадња ученика има, пре свега у развијању боље комуникације, толеранције и солидарности, као и разноврснијим методама у стицању знања и вештина.

b_280_0_16777215_00_images_20191225_102306.jpgУченички парламент је, кроз дискусију, одабрао за циљ у овој школској години успостављање интеракције ОШ "Јован Јовановић Змај" са другим школама у Обреновцу, кроз организацију заједничких радионица за ученике о различитим темама (комуникација, толеранција, превенција насиља, права ученика), заједничких спортских и хуманитарних активности и заједничких наставних и ваннаставних активности. Парламент је, уз подршку представника Заштитника грађана формулисао свој захтев, који ће у току другог полугодишта бити представљен доносиоцима одлука.

Активност "Партиципација на делу" наставиће се током 2020. године у више школа у Србији. Заштитник грађана има за циљ да овом активношћу допринесе јачању партиципације ученика и њиховом већем укључивању у процесе одлучивања у школама и заједницама, као и да кроз конкретне резултате партиципације деце подигне свест јавности о деци и младима као значајном ресурсу сваке заједнице и значају и улози партиципације деце и младих.