а

Поводом случаја нестале девојчице из околине Ниша, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступке контроле рада државних органа како би утврдио евентуалне неправилности које су довеле до догађаја који данима узнемирава јавност. Информације у медијима упозоравају на низ пропуста који се односе на систем заштите безбедности деце и недоследностима у законским решењима које су довеле до тога да 20. децембра у јутарњим сатима на око 500 метара од куће и на путу за школу нестане девојчица, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

С обзиром да се нестанак девојчице доводи у везу са лицем који је отпуштенo са издржавањa казне затвора, Заштитник грађана је данас покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства правде, Управе за извршење кривичних санкција и затражио информацију да ли је завод у којем је лице издржавало казну затвора, у законом предвиђеном року, у складу са одредбом члана 178. став 3. Закона о извршењу кривичних санкција, обавестио надлежну полицијску управу о његовом отпуштању са извршења казне затвора. Такође, како у допису стоји, потребно је да се достави информација којој полицијској управи или полицијској станици је таква информација достављена.

Имајући у виду озбиљност и тежину информација које су медији до сада објавили Заштитник грађана је данас покренуо поступак контроле законитости рада и основне школе коју девојчица похађа ради утврђивања чињеница о поступању установе и затражени су одговори на питања када и са ким је установа успоставила комуникацију 20. децембра када се девојчица није појавила на настави.

Рок за одговор оба органа је 15 дана.

У наредном периоду Заштитник грађана ће преиспитати нормативни оквир који се односи на обавезан упис у посебан регистар лица која су извршила кривична дела над малолетним лицима, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.