а

b_280_0_16777215_00_images_20200219_slika_1.jpgЗаменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Јелена Стојановић и директор Мреже организација за децу Србије (МОДС) Саша Стефановић потписали су данас Споразум о сарадњи и разумевању у области заштите права детета, руководећи се најбољим интересима деце и ставом да се права детета остварују, штите и унапређују на свеобухватнији и делотворнији начин заједничким радом организација цивилног друштва и независних институција.

Заштитник грађана и МОДС, који окупља око сто организација цивилног друштва, на овај начин успостављају сарадњу, како би заједничким активностима допринели пуном остваривању права и унапређењу положаја детета, истакла је заменица Стојановић. Како је навела, највише ће се радити у областима у којима су проблеми најизраженији, попут заштите деце у медијима, усклађивања запошљавања и родитељства, права детета на културу и образовање и доступности деци културног садржаја који им је прилагођен.

b_280_0_16777215_00_images_20200219_slika_2.jpgСтефановић је указао да свакодневица упозорава на низ проблема када је реч о положају деце, као и на потребу израде важних докумената, попут стратешких планова у областима образовања деце и заштити деце од насиља који би, по његовом мишљењу, требало да се нађу на дневном реду скупштине.

Споразумом су договорени квартални, тематски састанци представника Заштитника грађана и МОДС-а, на којима ће бити разматрани проблеми у различитим областима права детета, попут образовања, здравствене заштите, социјалне подршке, културе, информисања и другим.