а

Поступајући по сопственој иницијативи, а на основу информација из медија о занемаривању тринаестогодишње девојчице из Крушевца и насиљу које је извршено над њом, Заштитник грађана је покренуо поступке контроле Центра за социјални рад, основне школе коју девојчица похађа и установе здравствене заштите у Крушевцу.

Након утврђених чињеница Заштитник грађана ће обавестити јавност о својим сазнањима и даљем поступању према надлежним органима.