а

Заштитник грађана покренуо је по сопственој иницијативи а после информација са друштвених мрежа о наводним пропустима у заштити најбољег интереса детета из околине Зајечара, поступак контроле правилности и законитости рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Центра за социјални рад у Зајечару ради утврђивања свих релевантних околности.

Од зајечарског ЦСР, Заштитник грађана тражи да га најкасније у року од 15 дана обавести да ли се и од када породица детета налази на евиденцији Центра,  које све активности и мере у области породично-правне заштите је Центар до сада предузимао, где се дете тренутно налази, ко се актуелно стара о заштити његових права и интереса и по ком правном основу.

Од надлежног министарства Заштитник грађана тражи да у истом законском року достави извештај о надзору који је покренуло у недељу 27.9.2020. године над стручним радом ЦСР у Зајечару и сву пратећу документацију, као и да га обавести да ли је у оквиру својих надлежности предузимало било какве активности ради заштите најбољег интереса детета пре 27.9.2020.године, и које активности.