а

Саопштења

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана за права детета Јелена Стојановић изјавила је данас да су превентивно деловање надлежних органа и едукација припадника осетљивих друштвених група важни у процесу заштите деце од различитих облика злостављања и експлоатације, посебно од сексуалног искоришћавања.

„Заштитник грађана сматра да су превентивно деловање и едукација припадника осетљивих друштвених група најважнији у процесу заштите деце од свих видова злостављања, насиља и експлоатације. У том циљу надлежним органима упутили смо велики број препорука, мишљења и законских иницијатива“, рекла је Стојановић на радионици под називом „Заштита деце од сексуалне експлоатације и злостављања“.

Стојановић је на скупу, коју је организовала Мрежа организација за децу Србије (МОДС), навела да је новим Законом о Заштитнику грађана овај независни државни орган добио нову надлежност - национални известилац у области трговине људима, и да ће у том смеру посебан фокус бити на заштити деце од екслоатације и трговине људима.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

„Дечји бракови, осим што су веома штетни за психофизички развој деце,  доводе децу у ризик да постану жртве трговине људима. Због тога смо тражили да се изменама Породичног закона изричито онемогући склапање брака између особа које нису навршиле 18 година чак и уз дозволу суда, а активни смо члан Националне коалиције за сузбијање дечјих бракова“, рекла је Стојановић.

Заменица Заштитник грађана је указала и да су у ризику од трговине људима и различитих врста експлоатације сиромашна и ромска деца, као и деца која живе и раде на улици због чега смо од надлежних органа тражили да се изменама закона о јавном реду и миру у потпуности признају као жртве, а не као починиоци прекршаја.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских информација да је у Вршцу отац убио своје малолетно дете а потом извршио самоубиство, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Заштитник грађана од Покрајинског секретаријата тражи да у року од 15 дана изврши надзор над стручним радом Центра за социјални рад Вршац у овом случају и да му достави извештај о извршеном надзору и документацију о поступању у овом случају.

Поводом медијских навода да је мајка убијеног детета више пута пријављивала оца детета за породично насиље, Заштитник грађана тражи од МУП-а Србије да га у истом року обавести о поступању надлежне полицијске управе у конкретном случају, посебно о активностима полицијских службеника у овом случају.

Заштитник грађана од МУП-а тражи и изјашњење да ли су полицијски службеници поступали у складу са обавезама прописаним Законом о спречавању насиља у породици и Општим и посебним протоколом за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима.

Заштитник грађана покренуо је испитни поступак оцене законитости и правилности рада Основне школе „Милоје Васић“ из Калуђерице након сазнања из медија да је у тој школи дошло до вршњачког насиља у којем је група ученика старијих одељења физички насрнула на дечака првог разреда.

Заштитник грађана затражио је од управе школе да у року од 15 дана достави извештај о предузетим активностима из надлежности установе које су предузете поводом наведених сазнања у циљу заштите права и најбољих интереса ученика. Такође, управа школе треба да достави податке да ли су се такве ситуације у којима су учествовали исти ученици старијих одељења раније дешавале и уколико јесу, које мере је школа предузимала у тим случајевима.

Заменица Заштитника грађана Јелена Стојановић изјавила је данас да се укључивање деце и младих у рад ове институције показало ефикасним у области заштите права детета јер су на основу њихових мишљења и ставова креиране смернице за унапређење ситуације у тој области.

"Ви сте наше уши на терену, и од вас сазнајемо у којим областима и шта Заштитник грађана треба да ради у будућности по питању заштите права детета. Од вас добијамо значајне информације о томе колико се и на који начин поштују права детета и које области треба да се унапређују", рекла је Стојановић у обраћању полазницима Летње школе Заштитника грађана о правима детета.

Стојановић је на отварању Летње школе у Новом Саду подсетила да је Заштитник грађана још 2010. године основао Панел младих саветника Заштитника грађана као трајни облик учешћа деце и младих у раду ове институције.

Летњу школу Заштитника грађана о правима детета од 12. до 16. септембра 2022. године похађаће више од 20 ученика основних и средњих школа из целе Србије.

Полазници Летње школе Заштитника грађана ће на обукама од стручњака из области заштите људских права и стручних сарадника институције Заштитника грађана стицати знања и вештине која ће пренети вршњацима у локалним срединама у којима живе.

У оквиру Летње школе деца и млади биће упознати са Конвенцијом Уједињених нација о правима детета, а учиће и како да препознају насиље у школама и сексуално насиље, као и ситуације у којима могу да постану жртве трговине људима, како да ове облике насиља пријаве и како да се од њега заштите.

Такође, ученици ће бити упознати и са положајем деце жртава трговине људима и деце улице, затим положајем особа са инвалидитетом и старијих, са посебним освртом на положај старијих жена на селу.

Деца и млади имаће и обуке за јавни наступ што ће им олакшати да знања која стекну током Летње школе Заштитника грађана пренесу својим вршњацима у школама на радионицама које ће држати заједно са Заштитником грађана.

Летња школа Заштитника грађана се реализује у оквиру пројекта "Деца деци - знајте своја права" који је финансиран од стране Бугарске развојне помоћи.

Заштитник грађана Зоран Пашалић поново је данас указао на штетност малолетничких бракова јер укидају многа права деце, пре свега на безбрижно детињство, образовање и здравље, и нагласио да такви бракови не ретко представљају опасност да деца постану жртве трговине људима, а некада имају и трагичан исход.

Пашалић је подсетио на случај девојчице из Београда која је преминула услед тешког вишемесечног физичког насиља које је, по доласку у њихову кућу у Смедеревској Паланци, доживљавала од родитеља свог малолетног ванбрачног партнера, а у вези чега је институција Заштитника грађана по сопственој иницијативи покренула поступак контроле законитости и правилности рада надлежних органа.

"Највише забрињава што се родитељи оба детета нису противили склапању ове малолетничке ванбрачне заједнице. Зато је неопходна стална едукација и деце и породица, нарочито у неформалним насељима у Србији, о штетности малолетничких бракова по живот, здравље и будућност детета. Поново наглашавам да се деца морају заштитити од сваког злостављања, а дечији брак и дечија ванбрачна заједница не смеју бити ничија традиција“, рекао је Пашалић.

У поступку контроле Заштитник грађана је утврдио да малолетница није била на евиденцији ЦСР Смедеревска Паланка нити да је пријављивана тамошњој полицији све до 30. децембра 2021. када је преминула, а свекар и свекрва ухапшени због физичког насиља и злостављања које је имало смртни исход.

Заштитник грађана је утврдио да је девојчица из Београда и да је засновала ванбрачну заједницу са малолетником из Смедеревске Паланке чији су је родитељи, по доласку у њихову кућу у овом граду, тешко физички злостављали осам месеци што је на крају и проузроковало њену смрт.

Породица њеног малолетног ванбрачног партнера се налази на евиденцији ЦСР Смедеревска Паланка и има седморо деце, од којих је њих четворо након хапшења родитеља смештено у хранитељске породице и одређени су им привремени старатељи, а троје је смештено код деде где се и даље налазе.

Заменица Заштитника грађана за права детета Јелена Стојановић је подсетила да је по новом закону Заштитник грађана постао посебно тело које се стара о заштити и унапређења права детета и да обавља послове независног известиоца у области трговине људима у чијем опусу рада ће бити и питање раних бракова који се веома често доводе у везу са трговином људима.

На данашњи дан обележавамо двадесет година од када је успостављен дан који нас подсећа да је преко 200 милиона деце широм света изложено злоупотреби одраслих и да због експлоатације немају право на правилан раст, развој, на срећно детињство. Дечји рад представља кршење основних људских права, стога морамо заједничким напорима обезбедити амбијент у друштву у којем дечји рад неће бити прихватљив било у породици, било ван ње. Елиминација дечјег рада мора бити наш заједнички циљ, истакао је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 12. јуна, Међународног дана борбе против дечјег рада.

Деца-радници, гурнута против своје воље у рад непримерен њиховом узрасту искључена су из система образовања или им је отежан приступ школовању. Такође, отежан им је приступ услугама и мерама здравствене и социјалне заштите и заштите од насиља, злостављања, занемаривања и експлоатације, оцена је коју Заштитник грађана редовно понавља у својим извештајима.

Због своје рањивости, деца се често искоришћавају вишеструко, кроз више видова експлоатације. Најчешће су то деца из маргинализованих група, која се баве просјачењем, без родитељског старања, изолована, видљива су на улици, али не увек и за државу.

На жалост, експлоатација детета је најчешћа у породици, тамо где оно нема никакву свест о томе да је злоупотребљено. Зато, читава заједница мора бити едукована да би разумела да дечји рад никад и нигде не сме постојати.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских информација о постојању сумње да су трогодишњу девојчицу из Новог Сада сексуално злостављали отац и деда, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад града Новог Сада и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Заштитник грађана је од Центра за социјални рад затражио да га обавести о предузетим активностима и мерама из његове надлежности поводом поменутог случаја најкасније у року од 15 дана, а од покрајинског секретаријата затражио да изврши стручни надзор над радом ЦСР Нови Сад поводом поступања органа старатељства у конкретном случају и о резултатима надзора обавести Заштитника грађана најкасније у року од 15 дана од пријема дописа.