а

Активности

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, на основу информација из медија да је ухапшен мушкарац који је своје дете терао да проси и казнио га тако што га је скинуо голог и оставио у фонтани на Новом Београду, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Градског центра за социјални рад Београд.

Заштитник грађана је из медија дошао до сазнања да је дете (9) нађено голо и у веома лошем здравственом стању у фонтани на Новом Београду, као и да га је отац често отимао из Дома за децу без родитељског старања, терао да проси и тукао када му не би донео довољно новца.

Од Градског центра за социјални рад Београда Заштитник грађана тражи да му року од 15 дана достави детаљан извештај о поступању надлежног одељења Центра за социјални рад у конкретном случају, уз достављање релевантне документације.

У овиру поступка, а у духу добре сарадње имајући у виду заједнички интерес и обавезу свих државних органа Републике Србије да предузимају активности и размењују информације у циљу заштите људских права, а посебно права детета, Заштиник грађана је од Центра за заштиту жртава трговине људима затражио да му у року од 15 дана достави информације о евентуалном поступању у овом случају.

Исто тако, Заштитник грађана је у духу добре сарадње од Другог основног јавног тужилаштва у Београду затражио да га у што краћем року извести о свим околностима лишења слободе оца детета, о томе да ли је против њега раније вођен кривични поступак и за које кривично дело, као и који је евентуални исход тих поступка.

Заштитник грађана покренуо је испитни поступак оцене законитости и правилности рада Центра за социјални рад Горњи Милановац, као и Министарства унутрашњих послова након сазнања из медија да је у Горњем Милановцу ухапшен мушкарац због сумње да је две године вршио обљубу над девојчицом од 13 година.

Институција Заштитника грађана је од центра за социјални рад затражила информације о томе да ли је породица девојчице од раније на евиденцији ЦСР Горњи Милановац, те које активности је центар предузео у претходном периоду у циљу заштите права и најбољих интереса деце из те породице. Од МУП-а је затражен извештај о активностима које је надлежна полицијска управа предузела у наведеном случају.

Заштитник грађана се обратио и Центру за заштиту жртава трговине људима и затражио информације о евентуалном поступању у овом случају као и другом сличном случају у вези са истим ухапшеним мушкарцем. Органи тражене информације треба да доставе у року од 15 дана.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских информација о постојању сумње да су трогодишњу девојчицу из Новог Сада сексуално злостављали отац и деда, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад града Новог Сада и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Заштитник грађана је од Центра за социјални рад затражио да га обавести о предузетим активностима и мерама из његове надлежности поводом поменутог случаја најкасније у року од 15 дана, а од покрајинског секретаријата затражио да изврши стручни надзор над радом ЦСР Нови Сад поводом поступања органа старатељства у конкретном случају и о резултатима надзора обавести Заштитника грађана најкасније у року од 15 дана од пријема дописа.

Сваком детету морамо омогућити безбрижно детињство у породици, право на образовање, на развој личности и талената сваког детета, право на здравље, на приступ социјалним услугама. У случају да дође до злостављања, насиља, занемаривања или искоришћавања детета у малолетничком браку, децу морамо одлучно заштитити, изјавила је данас заменица заштитника грађана Јелена Стојановић на конференцији „Дечји брак није ромска традиција“ у Београду.

b_280_0_16777215_00_images_20220607Konferencija.jpg
Фото: Заштитник грађана

Стојановић је том приликом истакла да дечји брак, као ни дечја ванбрачна заједница не сме бити ни ромска, нити било чија традиција. Она је подсетила да је Министарство за бригу о породици и демографију током прошле године формирало радну групу за измене Породичног закона чији је члан и Заштитник грађана, којим би се унапредио нормативни оквир за спречавање малолетничких бракова. Изменом Породичног закона би била избрисана одредба која дозвољава склапање бракова малолетницима изнад 16 година, што показује став надлежних органа о неприхватљивости малолетничких бракова.

„Пре свега потребна је стална едукација деце и породица, нарочито у неформалним насељима у Србији, да им се предочи значај образовања и приступ социјалним услугама, штетност малолетничких бракова по живот, здравље и будућност детета, као и опасност од тога да деца постану жртве трговине људима“, указала је Јелена Стојановић и додала да новим Законом о Заштитнику грађана та институција је добила још две нове надлежности - постала је посебно тело које се стара о заштити и унапређењу права детета и национални известилац у области трговине људима. То значи јачање капацитета и ефикаснији рад Заштитника грађана у циљу заштите права детета, као и у циљу сузбијања дечјих бракова кроз активност Заштитника грађана у Националној коалицији за окончање дечјих бракова.

Конференцију је организовала Ромске женске мреже Републике Србије у оквиру истоименог пројекта подржаног од Швајцарске развојне агенције на којој су представљени резултати рада мреже у области окончања дечјих бракова.

Заштитник грађана Зоран Пашалић оценио је данас да је положај деце у Републици Србији побољшан у односу на претходне године, али да су и даље у ризику од кршења права деца која припадају осетљивим друштвеним групама и нагласио да се њихова заштита може унапредити координисаном сарадњом свих друштвених чинилаца.

„Деца са инвалидитетом, деца припадници ЛГБТ заједнице, ромска деца, деца мигранти и она која су без пратње дошла у нашу земљу, као и деца која живе и раде на улици су и даље у ризику од разних злоупотреба којима се крше њихова права“, изјавио је Пашалић поводом 1. јуна – Међународног дана детета.

Пашалић је истакао да породица, рођаци, наставници а посебно надлежни органи морају да уложе додатне напоре да деца из осетљивих категорија друштва могу да уживају сва права која им припадају, као и да ефикасно и координисано реагују уколико дође до кршења њихових права.

На Међународни дан детета, Сектор за права детета Заштитника грађана започео је тродневну обуку чланова Панела младих саветника Заштитника грађана за спровођење истраживања о вршњачком насиљу у школама и над маргинализованим групама, након чега ће млади панелисти Заштитника грађана спровести истраживање у својим школама а Заштитник грађана израдити посебан извештај. Обука се одржава уз подршку Европске Уније и Савета Европе.

Заменица заштитника грађана Јелена Стојановић рекла је на почетку обуке да је важно препознати и прибележити све облике вршњачког насиља и да ће добијени резултати бити упоређени са подацима добијеним из истраживања Заштитника грађана које је урађено пре 10 година.

b_280_0_16777215_00_images_20220412Deca1.jpg
Фото: Заштиник грађана

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Јелена Стојановић поздравила је данас будуће тренере летње школе Заштитника грађана „Сазнај своја прва“, која се одржава у оквиру пројекта „Деца деци – знајте своја права“ финансиран од стране Бугарске развојне помоћи. Тренинг ће у наредна три дана држати изабрани едукатори и запослени у Сектору за права детета у Заштитника грађана.

 

b_280_0_16777215_00_images_20220412Trening.jpgБудући тренери, панелисти младих саветника Заштитника грађана упознаће се и савладати вештине јавне комуникације односно јавног наступа, о изазовима и улози деце и младих у медијима, о насиљу на интернету, као и о садржају и суштини Конвенције о правима детета, како би на што успешнији начин обучили своје вршњаке о њиховим правима.

Тренинг се води уз поштовање принципа партиципације и стварање услова да се чује глас деце и младих који Заштитник грађана снажно промовише како би подстакли децу и младе да покрену питања која су значајна за побољшања њиховог положаја у Републици Србији.

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду Секретаријата за саобраћај Градске управе града Београда јер није обезбедио опрему за слепа и слабовида лица у виду звучних сигнала за прелажење преко улице након што је током реконструкције светлосне сигнализације на пешачким прелазима укинуо пешачки семафор.

По притужби мајке слабовидог детета из Београда да је реконструкцијом светлосне сигнализације на раскрсницама њеном детету онемогућено да се самостално креће, како се иначе раније кретало, јер су на великом броју раскрсница укинути семафори за пешаке, Заштитник грађана је покренуо поступак контроле законитости и правилности рада овог секретаријата.

Због потребе да се унапреди положај деце оштећеног вида и осигура њихова боља безбедност као учесника у саобраћају, Заштитник грађана сматра да Секретаријат за саобраћај мора осигурати исти ниво остваривања права лицима оштећеног вида која су пре ових реконструкција светлосне сигнализације могла самостално да се крећу јер су могла да виде светлосни сигнал на пешачком семафору који је био на разделном острву.

Из тих разлога, потребно је предузети све мере како би се обезбедило да на пешачким прелазима широких градских улица у Београду буде постављен звучни сигнал за безбедан прелазак улице. На овај начин би се заштита и безбедност осигурала не само деци, већ и одраслима оштећеног вида.

У препоруци за отклањање недостатака, Заштитник грађана тражи да градски секретаријат убудуће на свим пешачким прелазима на којима се укида пешачки семафор на разделном острву постави опрему за обележавање путева за кретање слепих и слабовидих лица у виду звучних сигнала за прелажење улице и да га о поступању по препоруци обавести у року од 30 дана.