а

Информације

Поводом јавне полемике о односу права мањина и прослављања Светог Саве у школама у Србији, републички Заштитник грађана, у чијој је надлежности и поштовање мањинских права, саопштава следеће:

Свети Сава се, не треба сумњати - с правом, сматра оцем наше писмености и образовања. Чињеница да је истовремено био духовник, поглавар православне цркве, не потире да је он први просветитељ на простору Србије и да је ширио дух просветитељства и писмености у временима која су претходила савременим поделама.

Због тога је свој школској деци, на дан Светог Саве, место на свечаним академијама у својим школама, јер је то дан и начин за подсећање свих, без обзира на етничку или верску припадност, на значај образовања и личног прегалаштва, а није место и време за испољавање верске припадности.

Оно, међутим, чему присуство свакако не може бити обавезно, јесу верски обреди. Дакле, свечане академије у част Светог Саве као оца писмености и образовања у Србији - да, али обавезно присуство богослужењима и верским обредима било где, па и у школи, ако се о нечему таквом размишља или ако то неко захтева, свакако - не.


Савет републичког Заштитника грађана за права детета разматрао је случај деце српског порекла која су одлуком надлежних органа САД привремено одвојена од родитеља због сумње на занемаривање, емоционално повређивање и сексуално злостављање.

Савет тим поводом истиче да постојање фотографије нагог детета, ни у једном друштву, било оно српско или америчко, само по себи не значи злоупотребу или злостављање детета, али и да нико сем надлежних америчких правосудних органа пред којима је поступак у току, у овом моменту не зна садржину фотографија и околности у којима су оне начињене. Од тога, међутим, зависи да ли је у питању неспоразум, како породица тврди, или постоје озбиљни индикатори за тешке повреде права детета.

Савет подсећа на обавезу свих држава потписница Конвенције о правима детета, као и Факултативног протокола о продаји деце, дечјој проституцији и дечјој порнографији уз Конвенцију, да њихови органи приликом одлучивања о правима детета поступају хитно, нарочито у случајевима који се односе на остваривање права детета на породични живот са родитељима и на заштиту од сексуалног злостављања и искоришћавања. Савет изражава очекивање да ће и поступак у овом случају бити окончан мериторним одлукама надлежних органа САД, у најбољем интересу деце и најкраћем року.

У међувремену, Заштитник грађана апелује на медије да, на основу информација које им дају сродници деце, у јавност не износе детаље којима се, макар и нехотично, повређује право деце на приватност и право на заштиту угледа, части и достојанства детета.

Заштитник апелује и на најширу јавност да се уздржи од доношења преурањених закључака, будући да нити грађани знају детаље случаја, нити ће, у циљу заштите права детета на приватност, икада моћи да непосредно буде упознати са њима и сами цене природу фотографија и одговорност родитеља. Поступци који се тичу деце и у Америци и у Србији затворени су за јавност и спорне фотографије никада не смеју бити објављене.

Заштитник грађана одлучио је да од Министарства спољних послова Републике Србије затражи све информације којима располаже наше дипломатско конзуларно представништво, како би случај могао даље институционално пратити.

У расправи и утврђивању става Заштитника грађана су учествовали: проф. др Невена Вучковић Шаховић, председница Савета Заштитника грађана за права детета и  чланови Савета проф. др Драгица Павловић – Бабић, др Ивана Стевановић, проф. др Жарко Требјешанин, Милена Јеротијевић, као и Саша Јанковић, Заштитник грађана и заменица за права детета Тамара Лукшић – Орландић.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/24.12.10- omb.za decu republika srpska.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/24.12.10- omb.za decu republika srpska.jpg'

Омбудсман за децу Републике Српске, госпођа Нада Граховац са сарадницима, боравила је 23. децембра 2010. године у посети институцији Заштитника грађана и разговарала са заштитником грађана Сашом Јанковићем и заменицом заштитника грађанa за права детета, Тамаром Лукшић – Орландић.

24.12.10.

 

Размењена су мишљења о искуствима две институције у заштити права детета, примени међународних стандарда у циљу квалитетније заштите деце, као и о проблемима са којима се обе институције суочавају вршећи своју контролну улогу у спровођењу, често мањкавих и недоречених, прописа у области права детета. Омбудсман за децу Републике Српске посебно се интересовала за поступак избора деце у Панел младих саветника Заштитника грађана, којим је институција Заштитника грађана  потврдила своје опредељење о ефективној примени принципа партиципације деце у раду институције. Имајући у виду да у Републици Српској не постоји посебна дечја телефонска линија на коју се деца могу јављати када имају неки од проблема током свог одрастања и остваривања појединих права, уприличен је састанак са госпођом Жељком Бургунд, руководитељицом СОС дечије линије у Србији. Договорена је сарадња и стручна помоћ СОС дечије линије напорима институција у Републици Српској да  успоставе ову врсту психолошке подршке деци.

У школи је забрањен сваки облик насиља како према деци тако и према запосленима. Заштитник грађана, поводом напада на професорку географије у 12. београдској гимназији Вилму Гребенаровић, апелује на надлежне органе да што пре расветле овај случај и скреће пажњу да је неопходно санкционисати свако насиље у школи, без обзира од кога потиче.

Заштитник грађана позива и медије да извештавају о последицама које носи насиље, о трајном утицају које оставља на жртве, на њихово самопоштовање и достојанство, али и на погубне последице по друштвену заједницу у којој се насиље толерише.

Заменица Заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић - Орландић одржала је 20. децембра 2010. године предавање студентима Правног факултета у Нишу о улози институције Заштитника грађана у заштити права детета, и проблемима на које институција наилази у пракси, илуструјући резултатима рада у конкретним поступцима. По први пут ове школске године, за изборни предмет права детета пријавило се преко 130 студената III године права.

Пре посете Правном факултету у Нишу, заменица ЗГ је 17. децембра 2010. године одржала предавање на исту тему полазницима мастера у области права детета, Правног факулктета Универзитета Унион из Београда.

Поступајући по притужбама које су се односиле на повреду права детета на поштовање личности и достојанства детета и права на приватност у програмима Радиодифузне установе „Радио телевизија Србије“, Заштитник грађана се обратио Републичкој радиодифузној агенцији.

Републичка радиодифузна агенција је спровела поступак и утврдила да је, у оба случаја поводом којих је Заштитник грађана водио поступак, РТС прекршила Опште обавезујуће упутство о понашању емитера. У оба  случаја су деца учињена препознатљивом широј јавности, а начином информисања повређено њихово достојанство и углед.

Емитеру је изречена мера опомене. Одлучујући се за ову меру, Републичка радиодифузна агенција је имала у виду чињеницу да Радиодифузној установи „Радио телевизија Србије“ Београд до сада није изрицана нека од прописаних мера.

Заштитник грађана верује да ће поступак који је водила Републичка радиодифузна агенција и мера која је по први пут изречена Радиодифузној установи „Радио телевизија Србије“, утицати на начин на који ће се у будућности емитовати програмски садржаји који се баве децом, не само од стране јавног сервиса, већ и од стране других емитера.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/13.12.10-prihvatiliste.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/13.12.10-prihvatiliste.jpg'

13.12.10-prihvatiliste.jpg

Заменица заштитника грађана, Тамара Лукшић - Орландић посетила је Прихватилиште за ургентну заштиту злостављане деце које се налази у оквиру Центра за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду. Начин рада Прихватилишта је представила руководилац мр Ивана Милосављевић Ђукић.

Прихватилиште је основано 2003. године и располаже са 20 места намењених деци и младима оба пола од 7 до 18 година, у коме се обезбеђује заштита злостављаној деци којој је потребно хитно издвајање из угрожавајуће средине. Боравак у Прихватилишту може трајати најдуже 6 месеци, а за то време надлежни центар за социјални рад у сарадњи са тимом Прихватилишта треба да успостави услове за повратак детета у породицу или да нађе друго решење у складу са најбољим интересима детета. У раду установе се примењују савремене методе третмана трауматизоване деце, са циљем да се ефекат трауме умањи, а дете припреми за одлазак из установе. Стручни тим установе припрема дете за евентуални судски поступак када се појављују у својству сведока.

Прихватилиште има опремљену посебну собу за судска испитивања деце жртава злостављања (психичког, физичког и сексуалног) са скрином и целокупном аудио опремом. Просторија наликује дневном боравку, бојама намештаја и садржајем додатних предмета (слике, играчке) делује опуштајуће. У таквим условима испитивање деце жртава омогућава да се дете отвори и да без страха повери своју трауму. Разговор се надгледа из друге просторије, а резултати исказа се могу користити као доказни материјал. Коришћењем овакве опреме и просторије деца би била заштићена од секундарне трауматизације у су
дским поступцима. Руководство Прихватилишта је о овој могућности обавестило правосудне органе у више наврата, али они нису показали заинтересованост за њено коришћење при саслушању деце у поступцима.