а

Информације

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић – Орландић учествовала је на конференцији „Безбедно детињство“, коју је 19. новембра 2010. године, поводом Дана заштите деце од насиља, организовао Савет за права детета Владе Републике Србије.

Циљ конференције је био да сви актери који имају улогу у спровођењу Националне стратегије за заштиту деце од насиља и  Акционог  плана за њено спровођење, надлежна министарства, представници цивилног друштва и истраживачи феномена насиља из академске заједнице, представе  своје досадашње активности и будуће планове у реализацији циљева постављених у Акционом плану.

Истичући несклад између добрих прописа и њихове имплементације, са којим се Заштитник грађана суочава у свом свакодневном раду,  као и недостатак свести о стварним размерама насиља и његовим појавним облицима, Тамара Лукшић – Орландић је подсетила је да је за успешно превладавање насиља над  децом изузетно важно да се децом бавимо, да са њима разговарамо  (а не преговарамо), да их слушамо и чујемо оно што говоре гласно, али и оно што  кажу узгред.

Још једном се на делу показала недоследност, а пре свега, каскање за стварношћу, када је реч о просветним властима и положају студентске популације у Србији. Овог пута  жртве су најбољи међу најбољима – студенти последипломских докторских студија, уз то стипендисти Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка.

Ово је најкраћи закључак састанка одржаног код Заштитника грађана, након молбе студената, доктораната да им се помогне у решавању актуелног проблема финансирања већ започетих докторских студија, јер им је од стране Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка обустављено плаћање школарине на последипломским – докторским студијама у школској 2010/2011., с тим да појединима нису рефундирани трошкови ни претходне школске године.

Измена је уследила након што је Влада Републике Србије тек 28.10.2010.године донела Одлуку о формирању буџетских места на последипломским студијама са тачним бројем места на сваком факултету.

Заштитник грађана апелује на Владу Републике Србије да најуспешнијим студентима омогући наставак студирања под започетим условима. Ово посебно због чињенице да због ригорозних услова конкурса, материјална средства за финансирање школарина нису могли да обезбеде на други начин.

Решавајући овај актуелни проблем групе најбољих академаца Србије, у пуној мери би се оствариле и уставне гаранције да ће Република Србија омогућити успешним и надареним ученицима слабијег имовног стања бесплатно високошколско образовање.

Видљиви су напори државних органа Републике Србије да обезбеде што виши степен заштите права детета, нарочито на нормативном плану, али када се  добро скројене норме и мере политике преточе  на конкретан случај, уочавају се недостаци. То свакодневно констатује Заштитник грађана поступајући по притужбама грађана или по сопственој иницијативи штитећи права деце од незаконитог или неправилног рада органа управе.

У протеклој години највећи изазови десили су се у области образовања, увођењем инклузије као једног од водећих начела, позитивног корака у овој области. Упркос томе, приликом укључивања деце са неком врстом сметњи у развоју у редовно образовање констатовани су  отпори како од појединих просветних радника неспремних да буду права подршка тој деци, тако и од најшире јавности.
Случајеви насиља над децом, па чак и најекстремније форме сексуалног искоришћавања, били су знатно приустнији у медијима, упозоравајући нас да нисмо довољно учинили да децу заштитимо од тих врсти насиља.

Заштитник грађана упозорава на хитност у решавању потреба најугроженије групације деце у Србији, деце са инвалидитетом или неком сметњом у развоју, деце без родитељског старања, деце у институцијама, деце ромске националности и деце која живе у сиромашним породицама.

У жељи да посебно нагласи значај заштите права детета на свим нивоима, Заштитник грађана је поводом 20. новембра, Светског дана детета, који се ове године обележава у знаку прославе 20 година од ступања на снагу Конвенције о правима детета, упутио писмо Министарству за људска и мањинска права и Министарству спољних послова да, у име државе Србије и у оквиру својих надлежности, дају допринос у изради што квалитетнијег текста Опционог протокола на Конвенцију о правима детета, којим би се уредила процедура обраћања Комитету за права детета у случају кршења права детета на националном нивоу.

Усвајање овог Опционог протокола  Конвенција о правима детета, попут осталих инструмената за унапређења људских права, биће обогаћена процедуром за обраћање и разматрање жалби. Тиме би се на најбољи начин обележиле две деценије примене Конвенције о правима детета и дале додатне гаранције заштите права деце у највећем броју земаља света.


cronsee bl2.jpg
У Бања Луци је 4. новембра одржан тематски састанак CRONSEE, Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе, накојем су учествовале чланице мреже из: БиХ, Републике Српске, Македоније, Хрватске, Црне Горе, Словеније, АП Војводине и Србије. У име институције Заштитника грађана, на састанку су учествовале заменица Зaштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић Орландић и Наташа Јовић, начелница Oдељења за права детета.

Тематски састанак био је посвећен приоритетима институција омбудсмана за децу у заштити права детета од сексуалног злостављања и искоришћавања, чиме

је заокружена расправа започета у оквиру Мреже на мајској конференцији (Бања Лука, 20. и 21. мај) када су усвојени закључци Мреже у поступању у области заштите деце од сексуалног злостављања на националном нивоу.

Чланице Мреже констатовале су да Савет Европе у правом тренутку (крајем новембра ове године) покреће трогодишњу кампању „СТОП сексуалном насиљу према деци“, што ће за последицу имати покретање националних кампања и допринети унапређењу заштите деце од овог тешког облика насиља.

На састанку је одлучено да координатор Мреже нарeдне 2011. године буде институција Омбудсмана Македоније.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/28.10.10.- tamara inkluzija.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/28.10.10.- tamara inkluzija.jpg'

28.10.10.- tamara inkluzija.jpg

 

Заменица заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић – Орландић одржала је данас састанак са представницима Градског секретаријата за образовање, Центра за социјални рад и ОШ „Сава Шумановић" у Земуну поводом проблема ученика Н.Н. из истоимене школе и протеста ученика и родитеља који траже да се ученик Н.Н. испише из школе.

На састанку је констатовано да се кроз случај дечака Н.Н. прелама процес увођења инклузивног образовања у наше школе и на пластичан начин представљају почетни проблеми са којима се суочавају и наставници и ученици. Такође, уочени су пропусти у правовременој припреми подзаконских аката који се односе на додатну образовну, здравствену и социјалну подршку деци, као и израду индивидуалног образованог плана у случајевима када је то потребно.

Између осталог, закључци састанка су и да се овај проблем генерише од тренутка када је дете без оправданих и јасних разлога било исписано из ОШ „Гаврило Принцип“ и уписан у школу за основно образовање одраслих „Бранко Пешић“. Уз екстерну подршку стручњака Министарства просвете и Центра за социјални рад у Земуну, Тим за инклузију ОШ „Сава Шумановић“ је спреман са довољно капацитета да обезбеди услове за несметано образовање и социјално укључивање деце, што је закључак и са данашњег састанка са представницима Тима за инклузију Министарства просвете. Школски одбор ОШ „Сава Шумановић“ са представницима Заштитника грађана, Центра за социјални рад у Земуну, Министарства просвете, као и Градског секретаријата за образовање, одржаће сутра састанак и у складу са овлашћењима донети одлуку о организовању наставног процеса у школи.

Очекује се да ће сарадња установа на локалном нивоу (школа, здравство, центар за социјални рад и представници локалне самоуправе) бити настављена и убудуће.

Градски секретаријат за образовање ће пратити спровођење ових активности у оквиру својих надлежности.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/22.10.10. - strasbur.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/22.10.10. - strasbur.jpg'

Заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић учествовао је од 20. до 21. октобра 2010. године у Стразбуру на радним састанцима са званичницима Савета Европе, Омбудсмана ЕУ и члановима Европског парламента. Састанцима су присуствовали и заменици Заштитника грађана госпођа Тамара Лукшић – Орландић и др Горан Башић.

Заштитник грађана Саша Јанковић је у одвојеним разговорима са званичницима Савета Европе и омбудсманом ЕУ господином Диамандуросом представио методе и приоритете у раду, као и досадашње резултате у заштити и унапређењу људских права.

У разговору са господином Јелком Кацином, чланом Европског парламента и извештачем Европског Парламента за Србију договорена је писмена размена запажања Заштитника грађана на нацрт Извештаја Европског парламента о напретку Србије пред прво читање у Комитету за спољне послове овог месеца.

22.10.10. - strasbur.jpg

Високи европски званичници су показали посебно интересовање за недавне изливе насиља хулигана у Београду током одржавања Параде поноса, положај Рома и улогу омбудсмана у смиривању и превазилажењу проблема које утичу на раст друштвених  тензија.

Током разговора обе стране су констатовале да постоје могућност проширења даље сарадње, не само са институцијама Омбудсмана, већ и осталим европским организацијама које се баве заштитом и унапређењем људских права.

Радна  посета је реализована у оквиру Твининг пројекта “Подршка јачању институције Заштитника грађана Републике Србије“.

Заштитник грађана, реагујући на трагичну смрт петнаестогодишњег штићеника Дома за лица ометена у развоју Кулине, изражава најдубље жаљење због губитка младог живота и упозорава на неопходност детаљног испитивања узрока који су до ове трагедије довели.

Надгледајући начин збрињавања деце у установама социјалне заштите, Заштитник грађана је више пута до сада указаo да је потребно унапредити смештај деце и развити механизме ванинституционалног, породичнoг смештајa, кроз хранитељствo, старатељствo и усвојењe; a да се, до окончања поступка деинституционализације, децa у установама одвоје од одраслих корисника и повећа број стручних и других радника.

Заштитник грађана поново истиче да је Република Србија гарант опстанка и развоја сваког детета које живи у њој, и дa je дужна да посвети посебну пажњу деци са сметњама у развоју и обезбеди им квалитетан, безбедан и миран живот. Ради остваривања и заштите ових основних права детета, Заштитник грађана наставиће да прати рад надлежних органа у овом случају.