а

Информације

Видљиви су напори државних органа Републике Србије да обезбеде што виши степен заштите права детета, нарочито на нормативном плану, али када се  добро скројене норме и мере политике преточе  на конкретан случај, уочавају се недостаци. То свакодневно констатује Заштитник грађана поступајући по притужбама грађана или по сопственој иницијативи штитећи права деце од незаконитог или неправилног рада органа управе.

У протеклој години највећи изазови десили су се у области образовања, увођењем инклузије као једног од водећих начела, позитивног корака у овој области. Упркос томе, приликом укључивања деце са неком врстом сметњи у развоју у редовно образовање констатовани су  отпори како од појединих просветних радника неспремних да буду права подршка тој деци, тако и од најшире јавности.
Случајеви насиља над децом, па чак и најекстремније форме сексуалног искоришћавања, били су знатно приустнији у медијима, упозоравајући нас да нисмо довољно учинили да децу заштитимо од тих врсти насиља.

Заштитник грађана упозорава на хитност у решавању потреба најугроженије групације деце у Србији, деце са инвалидитетом или неком сметњом у развоју, деце без родитељског старања, деце у институцијама, деце ромске националности и деце која живе у сиромашним породицама.

У жељи да посебно нагласи значај заштите права детета на свим нивоима, Заштитник грађана је поводом 20. новембра, Светског дана детета, који се ове године обележава у знаку прославе 20 година од ступања на снагу Конвенције о правима детета, упутио писмо Министарству за људска и мањинска права и Министарству спољних послова да, у име државе Србије и у оквиру својих надлежности, дају допринос у изради што квалитетнијег текста Опционог протокола на Конвенцију о правима детета, којим би се уредила процедура обраћања Комитету за права детета у случају кршења права детета на националном нивоу.

Усвајање овог Опционог протокола  Конвенција о правима детета, попут осталих инструмената за унапређења људских права, биће обогаћена процедуром за обраћање и разматрање жалби. Тиме би се на најбољи начин обележиле две деценије примене Конвенције о правима детета и дале додатне гаранције заштите права деце у највећем броју земаља света.


cronsee bl2.jpg
У Бања Луци је 4. новембра одржан тематски састанак CRONSEE, Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе, накојем су учествовале чланице мреже из: БиХ, Републике Српске, Македоније, Хрватске, Црне Горе, Словеније, АП Војводине и Србије. У име институције Заштитника грађана, на састанку су учествовале заменица Зaштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић Орландић и Наташа Јовић, начелница Oдељења за права детета.

Тематски састанак био је посвећен приоритетима институција омбудсмана за децу у заштити права детета од сексуалног злостављања и искоришћавања, чиме

је заокружена расправа започета у оквиру Мреже на мајској конференцији (Бања Лука, 20. и 21. мај) када су усвојени закључци Мреже у поступању у области заштите деце од сексуалног злостављања на националном нивоу.

Чланице Мреже констатовале су да Савет Европе у правом тренутку (крајем новембра ове године) покреће трогодишњу кампању „СТОП сексуалном насиљу према деци“, што ће за последицу имати покретање националних кампања и допринети унапређењу заштите деце од овог тешког облика насиља.

На састанку је одлучено да координатор Мреже нарeдне 2011. године буде институција Омбудсмана Македоније.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/28.10.10.- tamara inkluzija.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/28.10.10.- tamara inkluzija.jpg'

28.10.10.- tamara inkluzija.jpg

 

Заменица заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић – Орландић одржала је данас састанак са представницима Градског секретаријата за образовање, Центра за социјални рад и ОШ „Сава Шумановић" у Земуну поводом проблема ученика Н.Н. из истоимене школе и протеста ученика и родитеља који траже да се ученик Н.Н. испише из школе.

На састанку је констатовано да се кроз случај дечака Н.Н. прелама процес увођења инклузивног образовања у наше школе и на пластичан начин представљају почетни проблеми са којима се суочавају и наставници и ученици. Такође, уочени су пропусти у правовременој припреми подзаконских аката који се односе на додатну образовну, здравствену и социјалну подршку деци, као и израду индивидуалног образованог плана у случајевима када је то потребно.

Између осталог, закључци састанка су и да се овај проблем генерише од тренутка када је дете без оправданих и јасних разлога било исписано из ОШ „Гаврило Принцип“ и уписан у школу за основно образовање одраслих „Бранко Пешић“. Уз екстерну подршку стручњака Министарства просвете и Центра за социјални рад у Земуну, Тим за инклузију ОШ „Сава Шумановић“ је спреман са довољно капацитета да обезбеди услове за несметано образовање и социјално укључивање деце, што је закључак и са данашњег састанка са представницима Тима за инклузију Министарства просвете. Школски одбор ОШ „Сава Шумановић“ са представницима Заштитника грађана, Центра за социјални рад у Земуну, Министарства просвете, као и Градског секретаријата за образовање, одржаће сутра састанак и у складу са овлашћењима донети одлуку о организовању наставног процеса у школи.

Очекује се да ће сарадња установа на локалном нивоу (школа, здравство, центар за социјални рад и представници локалне самоуправе) бити настављена и убудуће.

Градски секретаријат за образовање ће пратити спровођење ових активности у оквиру својих надлежности.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/22.10.10. - strasbur.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/22.10.10. - strasbur.jpg'

Заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић учествовао је од 20. до 21. октобра 2010. године у Стразбуру на радним састанцима са званичницима Савета Европе, Омбудсмана ЕУ и члановима Европског парламента. Састанцима су присуствовали и заменици Заштитника грађана госпођа Тамара Лукшић – Орландић и др Горан Башић.

Заштитник грађана Саша Јанковић је у одвојеним разговорима са званичницима Савета Европе и омбудсманом ЕУ господином Диамандуросом представио методе и приоритете у раду, као и досадашње резултате у заштити и унапређењу људских права.

У разговору са господином Јелком Кацином, чланом Европског парламента и извештачем Европског Парламента за Србију договорена је писмена размена запажања Заштитника грађана на нацрт Извештаја Европског парламента о напретку Србије пред прво читање у Комитету за спољне послове овог месеца.

22.10.10. - strasbur.jpg

Високи европски званичници су показали посебно интересовање за недавне изливе насиља хулигана у Београду током одржавања Параде поноса, положај Рома и улогу омбудсмана у смиривању и превазилажењу проблема које утичу на раст друштвених  тензија.

Током разговора обе стране су констатовале да постоје могућност проширења даље сарадње, не само са институцијама Омбудсмана, већ и осталим европским организацијама које се баве заштитом и унапређењем људских права.

Радна  посета је реализована у оквиру Твининг пројекта “Подршка јачању институције Заштитника грађана Републике Србије“.

Заштитник грађана, реагујући на трагичну смрт петнаестогодишњег штићеника Дома за лица ометена у развоју Кулине, изражава најдубље жаљење због губитка младог живота и упозорава на неопходност детаљног испитивања узрока који су до ове трагедије довели.

Надгледајући начин збрињавања деце у установама социјалне заштите, Заштитник грађана је више пута до сада указаo да је потребно унапредити смештај деце и развити механизме ванинституционалног, породичнoг смештајa, кроз хранитељствo, старатељствo и усвојењe; a да се, до окончања поступка деинституционализације, децa у установама одвоје од одраслих корисника и повећа број стручних и других радника.

Заштитник грађана поново истиче да је Република Србија гарант опстанка и развоја сваког детета које живи у њој, и дa je дужна да посвети посебну пажњу деци са сметњама у развоју и обезбеди им квалитетан, безбедан и миран живот. Ради остваривања и заштите ових основних права детета, Заштитник грађана наставиће да прати рад надлежних органа у овом случају.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/08.10.10. - tamara.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/08.10.10. - tamara.jpg'

08.10.10. - tamara.jpg

Заменица заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић – Орландић учествовала је на 14. годишњој конференцији Европске мреже омбудсмана за децу (European Network of Ombudspersons for Children – ENOC), која је одржана од 7. до 9. октобра 2010. године у Стразбуру, Француска. Овогодишња тема конференције „Децу треба слушати и укључити у промоцију и имплементацију њихових права“ („Listening to children and involving them in the promotion and implementation od their rights“) потврдила је опредељеност независних институција у чијем је мандату заштита и промоција права детета да се у својим активностима руководе мишљењем и потребама деце, а своје деловање ускладе са њиховим ставовима.


Заменица Заштитника грађана представила је рад институције омбудсмана Републике Србије у области права детета, за период 2009. и 2010. године, са посебним акцентом на активностима институције које се односе на партиципацију деце и промоцију права детета. Заменица Заштитника грађана и виша саветница у Одељењу за права детета, Снежана Нешић учествовале су у две радне групе: Радној групи посвећеној заштити детета од насиља и Радној групи посвећеној питању образовања детета. Ставови и предлози  радних група били су предмет дискусије са  младим саветницима – децом, на заједничкој седници.

Заштитник грађана позвао је девојчице и дечаке узраста од 13 до 17 година са пребивалиштем на територији Републике Србије да се пријаве за учешће у Панелу младих саветника овог независног државног органа.

Панел младих саветника биће облик трајног учешћа деце у раду овог независног државног органа.

Панел ће заштитнику грађана и заменици заштитника грађана за права детета давати мишљења и иницијативе са циљем промоције права детета и активирања младих као пуноправних партнера у унапређењу поштовања и заштите њихових права.

Јавни позив је упућен  свим девојчицама и дечацима узраста од 13 до 17 година. Панел младих саветника представљаће групу од 30 деце и младих изабраних на период од две године. Избор између пристиглих пријава биће објављен 19. новембра 2010. године поводом 20 година од ступања на снагу Конвенције о првима детета.

У сарадњи са Министарством просвете, посредством школских управа плакат Јавног позива биће истакнут у свим основним и средњим школама у Србији.

Поред тога, текст позива налазиће се на сајту Заштитника грађана  www.zastitnik.rs, односно сајту Заштитника грађана намењеном деци www.pravadeteta.rs, а биће објављен и у листу „Блиц“ 3.октобра 2010. године.