а

Информације

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/16.12.09. - reforma socijalne zastite.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/16.12.09. - reforma socijalne zastite.jpg'


16.12.09. - reforma socijalne zastite.jpg

 

Правци реформе система социјалне заштите су добро постављени, али постоји неусаглашеност у приоритетима и динамици реформе међу надлежним министарствима, што у великој мери уназађује заштиту права и квалитет живота корисника, закључено је на данашњем округлом столу о људским правима у социјалним установама у Србији и реформи система социјалне заштите, одржаном у Палати Србија у Београду.

Основу дискусије, коју је организовао Хелсиншки одбор за људска права у Србији у сарадњи са Министарством рада и социјалне политике и Заштитником грађана, представљали су системски проблеми и недостаци који су констатовани у три извештаја Хелсиншког одбора, као и у извештајима и препорукама Заштитника грађана.

Републички омбудсман Саша Јанковић је истакао да се систем социјалне заштите мора прилагодити новим условима, као и да се проблем мора издићи из незаинтересованости друштва, а у томе највећу улогу имају ресорни државни органи, независне институције, невладин сектор и медији. Такође је указао на то да ће ова проблематика наћи значајно место у овогодишњем извештају институције.

Државна секретарка Министарства за рад и социјалну политику Љиљана Лучић је најавила, да трансформација установа социјалне заштите, планирана у току следећих пет година, подразумева подизање квалитета услова живота корисника, као и едукацију запослених. Реформа институцијалног система ће се односити на премештању корисника социјалних установа, првенствено деце без родитељског старања и ометену у развоју, у хранитељске породице или у биолошке породице уз подршку државе.

Резултати мониторинга 15 установа социјалне заштите указују да су највећи пропусти направљени у Министарству здравља, као и да се политика уплиће у рад ових установа, што се одражава на квалитет услуга, рекао је Иван Кузминовић из Халсиншког одбора за људска права.

После изнетих искустава и проблема у раду установа од стране запослених и представника невладиних организација, присутни су се сложили да су сви подједнако одговорни за ситуацију у области социјалне заштите, и да се мора успоставити сарадња између надлежних министарстава, као и са невладиним сектором.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/10.12.09. - centar za por.smestaj.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/10.12.09. - centar za por.smestaj.jpg'

Поводом обележавања 10. децембра - Међународног дана људских права, заменица Заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић - Орландић је са својим сарадницама посетила Центар за породични смештај деце и омладине у Београду.

Ова установа социјалне заштите почела је са радом у октобру месецу прошле године и постигла резултате у развоју хранитељства, што показује податак да се данас на територији Србије у хранитељским породицама налази 4.300 деце без родитељског старања. Центар организује смештај деце и омладине без родитељског старања у хранитељске породице на нивоу Србије. Центар организује и различите обуке за хранитељске породице и пружа стручну помоћ хранитељима у савладавању изазова хранитељства, стављајући увек у свој фокус потребе и интересе детета. Развој ургентног (када је потребно хитно сместити дете жртву породичног насиља или неког другог ризика) и специјализованог хранитељства (за децу са сметњама у развоју или инвалидитетом), су области којима ће Центар посветити посебну пажњу у наредном периоду, како би се што више смањило институционално збрињавање ове деце.

10.12.09. - centar za por.smestaj.jpg
Оснивање и рад једног оваквог Центра представља највећу скорашњу промену у систему социјалне заштите и тиме најконкретнији допринос побољшању и остваривању права детета. Хранитељство је један од стубова трансформације резиденцијалних установа и обезбеђивање права сваког детета, а Центар је његов носилац и потпора. Кроз принципе рада Центра, као и циљеве који су пред њега постављени, јасно се види да стандарди и правила Конвенције о правима детета, а посебно права детета на живот у породици добијају свој реални израз. 

Најбољу илустрацију томе, представља публикација "Мој животни пут" као симболичан начин пружања подршке и помоћи детету и његово оснаживање да очува свој идентитет. Састављена је из 2 дела - у једном су информације о детету које пишу старатељи и хранитељи детета на позитиван начин ("хајде да говоримо о томе шта дете може"), а други део је "Моја животна прича" својеврсна радоснице коју пише само дете о себи и свом пореклу, о ономе што жели да забележи и запамти о себи када одрасте.

Планира се и развој подручних центара у већим градовима Републике.

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/20.11.09. - tamara.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/20.11.09. - tamara.jpg'

20.11.09. - tamara.jpg

 

Прво је тог новембра 1989. године пао берлински зид и обележио крај епохе поделе Европе и почетак краја тешких кршења људских права великог броја грађана са оне стране зида. Неколико дана потом, тачније 20. новембра те године, светски лидери, окупљени под окриљем Уједињених нација усвојили су Конвенцију о правима детета и тиме дали јасну поруку да и деца до 18 година имају људска права. Конвенција је настајала 12 година, али када је усвојена, требало је само неколико месеци да добије потребних 20 ратификација и да ступи на снагу већ 3. септембра 1990. године. Тај процес готово акламаторног прихватања Конвенције се наставио и она је у изузетно кратком периоду, вољом 193 земље света постала најшире прихваћен међународни уговор, који се тако примењује на готово сву децу на планети. Још само   Сомалија и САД нису ратификовале Конвенцију.

Само постојање Конвенције  помогло је да су многе земље тек у годинама након усвајања Конвенције, направиле озбиљне помаке у  поимању права детета и гарантовању све бројнијих права деци унутар националних правних система, а тиме и  све бољој заштити деце све деце под својом јурисдикцијом.

Многе земље донеле су посебне законе о деци: Бразил, Велика Британија, Исланд, али и наши суседи Румунија и Бугарска. Занимљиво је да је први међународни уговор из УН система, којег је потписала Јужна Африка након изласка из апартхејда, била управо Конвенција о правима детета. Уследила је забрана телесног кажњавања деце и изградња посебног система малолетничког правосуђа у овој земљи. 

Слично се десило и у Русији где су успостављени малолетнички и породични судови. У Еритреји је усвојен Кривични закон који је успоставио казнене мере за родитеље и старатеље који запуштају, злостављају, или напуштају децу. У Мароку је установљен Национални институт за мониторинг дечјих права. Било је посла и за земље које су биле заговорници концепта дечјих права и које су у пракси већ доста одмакле и пре доношења конвенције, као што су скандинавске земље. Тако је Финска инспирисана Конвенцијом донела низ мера, као што су: план за предшколско образовање, свеобухватни школски програми, укључујући и здравствену заштиту у школама, али и акциони план против сиромаштва и социјалне искључености.

Теоретичари и професионалци који раде са децом и за децу широм света, често понављају да је Конвенција донела напредак у област дечјих права, али да су изазови и даље испред нас. Није тешко сагласити се са тим,  али  сада када овај „дечји устав“ постоји, на нама је да  се са тим изазовима  системски и систематично носимо.

Нови Устав Србије прихватио је концепт права детета и тиме увео Србију међу оне земље које рангирају права детета међу основне вредности друштва и државе.

Наравно да стање у свакодневном животу деце у Србији није идилично и да је обавеза свих државних органа, али и организација цивилног друштва и сваког појединца да доприносе што већем степену остваривања права што већег броја деце у Србији. И овом приликом ћемо поновити да у Србији има велики број деце чија су права на достојанствен живот у великој мери упитна. То су, пре свега, деца која живе у сиромаштву и  која због тога не остварују сва права из Конвенције, а засигурно не оно на највиши  животни стандард. Има их 300.000. Велики број међу њима су Роми, а то значи да се ни право на образовање не остварује у пуној мери, јер је међу ромском децом највећи број оних која не заврше ни основну школу.

Деца са инвалидитетом, или неком сметњом у развоју, чине следећу, не малу групацију (око 10% укупне популације) деце којима су ускраћена права на школовање у инклузивном систему, који се тек од скоро стидљиво уводи у школе у Србији. Један број те деце је у институцијама социјалне заштите, као и један број деце без родитељског старања. Знамо да у Србији има 1.589.000 деце до 19 година. Није лепо децу (као ни одрасле) представљати у бројкама, па још их и сабирати, али бројке понекад делују отрежњавајуће.

Да ли ове бројке говоре да можда свако четврто дете у Србији не ужива потребан степен заштите својих права гарантованих Конвенцијом о правима детета и домаћим законима и прописима? Ако је тако, а јесте, пошто информације долазе са најодговорнијих места у држави, онда је то аларм  за Владу и њена министарства која предлажу и спроводе мере политике да неки односи у приоритетима нису добро избалансирани.

То је и позив за Парламент, који од ове године има и врло агилну Радну групу за права детета, састављену од посланика којима су дечја права блиска,  а којој је на челу председница Народне скупштине, да под „дечју“ лупу ставе све прописе које доносе и да буду гласнији и директнији са питањима када им министри долазе на месечни „рапорт“. Од свих посланика се очекује, а од „дечјих“ нарочито, да не дозволе да економска криза буде изговор за даља ограничења и рестрикције код популације становништва до 18 година. Уштеде се морају тражити и правити у свим другим секторима.

Заштитник грађана прати стање у областима од значаја за децу, поступа по притужбама и, не ретко, препорукама органима управе сугерише потребу њиховог другачијег поступања. Заштитник грађана путем законодавних иницијатива предлаже надлежним министарствима промене у постојећим законским решењима која су брана за боље и доследније остваривање појединих права детета,  а о томе обавештава и Парламент, али и најширу јавност.

Уставне гаранције права детета, увођење институције парламентарног омбудсмана (Заштитника гађана) у  Србији као институције уставног карактера, са посебним замеником за права детета, су она квалитативна промена која је омогућила да у години када обележавамо 20 година од усвајања Конвенције о правима детета, једна од актуелних активности Заштитника грађана буде организовање рада на изради посебног, свеобухватног закона о деци. Овај закон, као тзв. кровни закон, требало би у наш правни систем да транспонује принципе и сва права гарантована Конвенцијом о правима детета и њена два  факултативна протокола - првом,  о забрани учешћа деце у оружаним сукобима и другом, о продаји деце, дечјој проституцији и дечјој порнографији, као и нека нова права, попут злоупотребе деце на интернету.

Велика је вероватноћа да ће иницијатива започета унутар Комитета УН  за права детета ускоро резултирали одлуком да се приступи изради посебног протокола уз Конвенцију којим би се увела могућност подношења индивидуалних жалби Комитету за права детета, као телу које се стара о доследном спровођењу Конвенције у свим земљама уговорницама. Када се то оствари, деце и њихови старатељи или законски заступници, моћи ће, ако су незадовољни одлукама својих националних органа, да поднесу жалбу Комитету УН за права детета. Тако ће и деца Србије добити свој „стразбуршки суд“,  у који ће ићи по правду, ако се она „изгуби“ у лавиринтима националне администрације. Наш заједнички циљ треба да буде законит, ефикасан, правилан, али и правичан рад органа надлежних да се старају о остваривању права деце у Србији.

Заменица Заштитника грађана за права детета

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/19.11.09 - sos decije selo kraljevo.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/19.11.09 - sos decije selo kraljevo.jpg'

Данас се свуда у свету прославља 20 година од када је Скупштина Уједињених нација усвојила Конвенцију о правима детета, као један од најзначајнијих докумената из ове области. Поводом обележавања овог значајног дана за унапређење права детета, заменица Заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић – Орландић са сарадницима посетила је јуче СОС Дечије село у Краљеву. Циљ посете је упознавање са начином рада и условима у којима деца живе под окриљем мреже Међународних дечијих села (Kinderdorf International).

19.11.09 - sos decije selo kraljevo.jpg

СОС Дечије село Краљево је комплекс од 14 кућа у којима живе деца различитог узраста. Овај начин смештаја омогућава да браћа и сестре из исте биолошке породице, понекад њих четворо или више, одрастају у једној кући, да се не раздвајају и да не живе у различитим домовима или породицама. Деца која су смештена у СОС Дечијем селу у Краљеву имају СОС маму која води рачуна о свему што се тиче деце, о њиховим школским обавезама, о исхрани, одевању друштвеном животу. СОС мама живи са децом, са њима проводи 24 сата, надгледа их и усмерава њихов раст и развој, а све под будним оком стручног тима СОС Дечијег села кога чине професионалци из различитих области - педагог, психолог, социјални радник... СОС мама пролази различите обуке пре него што почне да ради са децом, пре свега обуку за хранитеље, а обавезна је да се усавршава и унапређује своје знање. Децу у СОС дечје село у Краљево упућују центри за социјални рад из целе Србије.

Када деца достигну одређени ниво зрелости у периоду од 14, 15 или 16 година зависно од индивидуалне процене за свако дете, прелазе у Заједницу за младе, у којој тренутно живи седморо деце која похађају средњу школу. У Заједници за младе живе и едукатори који помажу и усмеравају децу и који су деци на располагању 24 сата, а ту је и подршка од стране стручног тима СОС Дечијег села.

Међународна организација СОС Дечијих села подржава дете које живи у Дечијем селу и након навршених 18 година, приликом тражења запослења у виду препорука и материјалне и сваке друге подршке, а за оне који одлуче да студирају Организација им помаже материјално и на сваки други начин све док су редовни студенти.

Деца СОС Дечијих села широм света се сусрећу у летњем кампу у Италији где проводе део летњег распуста.

Овај начин бриге о детету без родитељског старања омогућава правилан раст и развој, одрастање у пријатном породичном окружењу деце из исте биолошке породице, могућност материјалне и сваке друге подршке детету а касније и младој особи да пронађе свој пут и да се осамостали и живи свој живот на начин на који то жели.

 

Двадесетогодишњица усвајања Конвенције о правима детета од стране Генералне скупштине УН требало би да буде повод за прославу. Али, та  прослава је независним институцијама које су законом основане у 29 земаља Европе са задатком да штите права деце, помућена дубоком забринутошћу.

Конвенција о правима детета је, од свих кључних међународних инструмената за заштиту људских права ратификована од стране највећег броја земаља, и то од свих европских земаља, односно од стране 193 земље у целом свету. И поред тога, права, како грађанска тако и политичка, економска и социјална, милиона деце у целој Европи се и даље не остварују. Владе редовно потврђују своје обавезе из Конвенције, учествују у процесу подношења извештаја Комитету за права детета сваких пет година и примају детаљне препоруке од Комитета. Међутим, и сувише често се многе препоруке занемарују.

Чини се да владе недовољно схватају да је Конвенција правни инструмент који предвиђа детаљне законске обавезе за државе. Државе немају права да бирају и издвајају она права која је лако поштовати, а да игноришу остала права.

Није довољно да наше владе обележе ову годишњицу тако што ће поново потврдити своје обавезе према  Конвенцији и према деци. Ми позивамо све државе да по хитном поступку преиспитају – у сарадњи са нашим институцијама, невладиним организацијама за права деце и самом децом – статус Конвенције о правима детета у националном праву, као и то да ли постоје стварни правни лекови којима деца могу да прибегну у случају кршења њихових права.

Европска мрежа омбудсмана за децу је дубоко забринута због тога што је Конвенцијаједини од кључних међународних инструмената за заштиту људских права који нема процедуру за комуникације који би омогућио деци да Комитет за права детета разматра њихове жалбе због кршење права. Радна група Савета за људска права ће се састати у Женеви у децембру и размотрити успостављање такве процедуре: Европска мрежа омбудсмана за децу позива државе да хитно крену са израдом потребног Опционог протокола: деца више не треба да чекају на основно средство за заштиту својих права.

Државе би требало да спроведу истраживање међу децом да би се утврдило да ли су деца (и они који раде са њима и за њих) упознати са њиховим правима. Према Конвенцији, државе су се обавезале да са Конвенцијом о правима детета најшире упознају "на одговарајући и активан начин, како одрасле тако и децу" (члан 42).

С обзиром на то да се деца развијају и да су рањива, као и да су често несразмерно погођена сиромаштвом: страхујемо да ће садашња глобална рецесија, коју су створили одрасли, најтеже погодити управо децу. Захтевамо од држава да пажљиво прате последице кризе по децу и да израде - ако то већ нису учиниле - стратегију за борбу против сиромаштва, са конкретним циљевима чије ће се остваривање периодично оцењивати.

У једном броју европских земаља појавили су се забрињавајући знаци који указују на пораст нетолеранције, расизма и хомофобије. Овакве појаве погађају децу и негативно утичу на њихов развој. Утврдили смо да су деца азиланти жртве незаконитог притвора и неодговарајућег поступања што представља кршење њихових права.

У поступању, када је реч о малолетничкој деликвенцији, укључујући и кривична дела насилништва, државни органи и сувише често прибегавају неконструктивним казненим мерама, укључујући и пречесто коришћење затвора, уместо да се усредсреде на уклањање узрока криминала и на рехабилитацију. Државе би требало да размотре увођење или чешће коришћење алтернативних мера уместо притвора, као и програма прилагођених узрасту деце која крше закон.

Деца – укључујући и бебе и веома малу децу – су далеко чешће жртве, а не починиоци насиља. Упркос добродошлој кампањи Савета Европе за забрану телесног кажњавања деце у свих 47 држава чланица и чињеници да је Студијом УН о насиљу над децом, од пре три године, 2009. година утврђена као крајњи рок за потпуну забрану телесног кажњавања, ударање и понижавање деце као облик кажњавања је и даље уобичајено у већини и законито у скоро половини европских земаља. Европска мрежа омбудсмана за децу апелује на државе које то нису још увек учиниле, да усвоје закон који експлицитно забрањује телесно кажњавање.

Упркос кампањи Савета Европе за забрану телесног кажњавања деце у свих 47 држава чланица и чињеници да је Студијом УН о насиљу над децом, од пре три године, 2009. година утврђена као крајњи рок за потпуну забрану телесног кажњавања, ударање и понижавање деце као облик кажњавања је и даље уобичајено у већини европских земаља и законито у скоро половини. Европска мрежа омбудсмана за децу апелује на државе које то још увек нису учиниле, да усвоје закон који изричито забрањује телесно кажњавање.

Европска мрежа омбудсмана за децу поздравља успостављање канцеларија заштитника права детета у  неколико европских земаља. Међутим, веома смо забринути због чињенице да неке владе, уместо да подрже постојеће институције у њиховој улози да делотворно штите децу, смањују њихове буџете, и/или ограничавају њихову независност. Подједнако је шокантна чињеница да на годишњицу усвајања Конвенције о правима детета било која влада размишља о затварању утемељених институција.

На годишњој конференцији која је одржана у Паризу у септембру ове године, Мрежа је одлучила да, у наредне три године, посвети приоритетну пажњу значајном и конструктивном учешћу деце, насиљу над децом, трговини децом, сиромаштву међу децом и заштити деце од опасности које намећу нове технологије и Интернет.

Европска мрежа омбудсмана за децу (ENOC) је непрофитна асоцијација независних институција за заштиту права деце (ICRI) и њени циљеви су:

  • Подстицање пуне примене Конвенције о правима детета,
  • Пружање подршке колективном заговарању дечјих права,
  • Размењивање информација, приступа и стратегија, и
  • Унапређење развоја независних институција за заштиту права деце.

ENOC је основан на састанку у Трондхајму, Норвешка 1997. године, када се група од 10 институција састала заједно са УНИЦЕФ-ом. До 2009. године Мрежи је приступило 37 институција из 29 држава. Чланство је ограничено за 47 држава чланица Савета Европе.

Заменица Заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић - Орландић, данас је у Палати Србији примила делегацију из Киргистана у чијем саставу су били стручњаци за малолетничко правосуђе. У оквиру студијске посете Србији, у организацији УНИЦЕФ-а, чланови киргистанске делегације су изразили жељу да се састану са заменицом Заштитника грађана за права детета.

Тема ове студијске посете је реформа малолетничког правосуђа, а Србија је изабрана као пример добре праксе чија искуства  се могу применити у реформским процесима који су започети у Киргистану. Тамара Лукшић - Орландић је госте упознала са радом институције Заштитника грађана у Србији, а пре свега са активностима у области права детета што је и било њихово основно интересовање.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/27.10.09. - region.sastanak sa omb.apv.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/27.10.09. - region.sastanak sa omb.apv.jpg'

27.10.09. - region.sastanak sa omb.apv.jpg

 

На радном састанку институција Заштитника грађана Републике Србије, Покрајинског омбудсмана, омбудсмана Црне Горе, Босне и Херцеговине и Републике Српске и организације Save the Children из Норвешке, одржаном 27.октобра у Новом Саду, разматрано је покретање пројекта «Деца улице»

Иницијатори овог заједничког пројекта, који би започео половином 2010. године, и обухватио искључиво проблематику деце која се баве просјачењем, без обзира да ли је реч о деци улице или деци са улице, односно другим рањивим групама деце, као што су избеглице,  су канцеларије омбудсмана Републике Српске, Црне Горе и Покрајинског омбудсмана АП Војвовдина.

Испред институције  Заштитника грађана на састанку је учествовала заменица за права детета Тамара Лукшић - Oрландић. Учествујући у расправи она је подсетила да у Београду уз помоћ Скупштине града функционише «Свратиште за децу улице» основано на иницијативу Центра за интеграцију младих, који ће од 2011. постати део социјалних услуга које пружа град Београд. Да би «Свратиште за децу улице» опстало у 2010. критичној за одрживост пројекта, Заштитник грађана је предложио издавање доплатне марке, а приход од продаје би био намењен Свратишту. Очекивани износ би могао да покрије годишњи буџет Свратишта.

Заменица Заштитника грађана је,  такође рекла  да због Твининг пројекта који је започео Заштитник грађана са омбудсманима Грчке, Холандије, Аустрије и Словеније, «наша институција није у могућности да активно учествује у пројекту „Деца улице“ али ће пружити потребну подршку Покрајинском омбудсману.»