а

Информације

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/02.10.09. - preventivni mehanizam.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/02.10.09. - preventivni mehanizam.jpg'

Тамара Лукшић-Орландић заменица Заштитника грађана за права детета  представила је Превентивни механизам Заштитника грађана, учесницима конференције „Деца у систему заштите: одговорност запослених и механизми надзора“. Конференција је организована у сарадњи Министарства рада и социјалне политике и УНИЦЕФ-а а пројекат је финансиран од стране Европске уније. На Конференцији је представљен Превентивни механизам кога чини тим Заштитника грађана за мониторинг установа у којима се налазе лица лишена слободе у најширем смислу те речи. Учесници радне групе, на тему: „Улога државе у обезбеђивању квалитета заштите детета и транспарентности кроз независни надзор“, у току дискусије су у више наврата истакли заначај успостављања Превентивног механизма, као и задовољство због постојања једног оваквог тела.

Тамара Лукшић – Орландић имала је и одвојен састанак са госпођом Лесли Милер заменицом директорке УНИЦЕФ-а у Србији. На састанку су разговарале о облицима подршке УНИЦЕФ-а Заштитнику грађана и радној групи за израду нацрта Закона о деци.

02.10.09. - preventivni mehanizam.jpg

Заштитник грађана Саша Јанковић и заменица Заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић -Орландић, учествовали су на Петој седници Радне групе за права детета Народне скупштине Републике Србије. На седници су представљене иницијативе Заштитника грађана за измену Закона о финансијској подршци породици са децом и Закона о играма на срећу, које је Заштитник грађана поднео надлежним министарствима. Чланови Радне групе за права детета Народне скупштине у потпуности су подржали ове две законске иницијативе Заштитника грађана.

На седници су размењена мишљења и о постојећем предлогу  Закона о Заштитнику права детета, односно о потреби за његовим доношењем, уз оцену да у овом тренутку то није неопходно решење.

Седници је председавала проф. др Славица Ђукић-Дејановић, председница Народне скупштине и Радне групе. У раду седнице учествовала је и директорка Канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији Јудита Рајхенберг.

Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ из Суботице побољшао је услове боравка деце у том дому по низу препорука заменице Заштитника грађана за права детета Тамаре Лукшић-Орландић, што она истиче као пример сарадње органа управе са републичким омбудсманом.

Директорка Дома „Колевка“ Мирјана Чабрић обавестила је заменицу Заштитника грађана да је, по препоруци, смањен број беба и деце која бораве у истој просторији, чиме је деци између осталог омогућена већа приватност, као и да је ослобођен простор за играоницу и квалитетнији индивидуални рад стручних сарадника.

Заменица Заштитника грађана истовремено је обавештена да су радници надлежног центра за социјални рад са особљем „Колевке“ сачинили недостајући План услуга за једно дете и да су договорене активности у погледу одржавања личних односа детета и мајке.

Заменица омбудсмана - заштитница права детета Тамара Лукшић - Орландић са сарадницима посетила је крајем јула Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици и упознала се са условима у којима бораве деца смештена у ову установу и услугама које тај дом пружа. Дому „Колевка“ су, током и након посете, упућене конкретне препоруке за побољшање услова којима деца бораве, у границама могућности саме установе.

Заменица Заштитника грађана Тамара Лукшић - Орландић оценила је овим поводом да поступање Дома за децу ометену у развоју „Колевка“ из Суботице по препорукама омбудсмана представља пример добре праксе у оквиру објективних могућности, као и пример поштовања законске обавезе органа управе да са Заштитником грађана, уз пуно међусобно уважавање различитих али допуњујућих улога у остваривању и заштити права детета, остваре пуну сарадњу.

У организацији Заштитника грађана, одржан је први састанак Радне групе за израду нацрта Закона о деци, чији ће предлагач бити Заштитник грађана. Радну групу чине проф. др Невена Вучковић Шаховић (Правни факултет Универзитета Унион, Београд), др Ивана Стевановић (Центар за права детета) и проф. др Невенка Жегарац (Факултет политичких наука, Београд), проф. др Невена Петрушић (Правни факултет, Ниш), проф. др Богољуб Милосављевић (Правни факултет Универзитета Унион, Београд) и Ранка Вујовић (Републички секретаријат за законодавство). Руководилац Радне групе је проф. Невена Вучковић Шаховић, чланица Комитета за права детета УН (2003-2009).

Очекује се да ће рад на припреми нацрта Закона о деци трајати до пролећа 2011. године, с обзиром да је реч о „кровном“ закону који ће на јединствен начин уредити материју права детета, начина њиховог остваривања и механизама њихове заштите. У току различитих фаза рада на овом закону биће одржавани консултативни састанци са децом, професионалцима у одговарајућим областима, УНИЦЕФ-ом и организацијама цивилног друштва.

У организацији Заштитника грађана, одржан је први састанак Радне групе за израду нацрта Закона о деци, чији ће предлагач бити Заштитник грађана. Радну групу чине чланице Савета за права детета Заштитника грађана: проф. др Невена Вучковић Шаховић (Правни факултет Универзитета Унион, Београд), др Ивана Стевановић (Центар за права детета) и проф. др Невенка Жегарац (Факултет политичких наука, Београд), као и проф. др Невена Петрушић (Правни факултет, Ниш), проф. др Богољуб Милосављевић (Правни факултет Универзитета Унион, Београд) и Ранка Вујовић (Републички секретаријат за законодавство). Руководилац Радне групе је проф. Невена Вучковић Шаховић, чланица Комитета за права детета УН (2003-2009).

 

Чланове Радне групе поздравио је заштитник грађана Саша Јанковић, који је истакао да се институција Заштитника грађана препознаје као ауторитет у заштити права детета. Закон о деци, чији ће предлагач бити републички омбудсман, је неопходан за свеобухватно остваривање и заштиту права детета. Поздрављајући почетак рада на припреми нацрта закона, Заштитник грађана је указао да је сада прави тренутак за припрему и доношење једног оваквог закона, пре свега због постојања „критичне масе“ у друштву, која је препознала  не само  права детета и потребу да се њихово остварење и заштита правно регулишу посебним законом, већ и институцију Заштитника грађана као једног од механизама заштите права детета.

Захваљујући се Заштитнику грађана на поздравној речи, координатор Радне групе Невена Вучковић Шаховић истакла је да је ово тренутак који се дуго ишчекивао и да је Радна група, захваљујући иницијативи и подршци Заштитника грађана добила свој легитимитет и кредибилитет.

Радна група је утврдила свој састав и методологију рада. Рад на припреми нацрта Закона о деци трајаће до пролећа 2011. године, што је оптималан рок имајући у виду да је реч о „кровном“ – основном и општем закону који ће уредити материју права детета, начина њиховог остваривања и механизама њихове заштите. У току различитих фаза рада на нацрту закона, биће одржавани консултативни састанци са децом, професионалцима у одговарајућим областима, УНИЦЕФ-ом и организацијама цивилног друштва.

Заштитник грађана доставио је надлежним министарствима иницијативе за измене Закона о финансијској подршци породици са децом и Закона о играма на срећу. Измене ових закона имају за циљ правичније додељивање помоћи породицама са децом и заштиту деце од штетног утицаја кладионица и других сличних игара на срећу.

Обе иницијативе поднете су на основу бројних поднетих притужби и обраћања грађана републичком омбудсману.

Иницијативом Заштитника грађана за измене Закона о финансијској подршци породици са децом од Министарства рада и социјалне политике, као ресорног министарства, тражи се да буде прецизиран начин на који се утврђује број и редослед рођења деце као један од најважнијих услова за остваривање права на родитељски додатак. Такође се тражи да се законом предвиди да помоћ по основу родитељства под једнаким условима остварују оба родитеља, која су у браку, или ванбрачној заједници, као и да се омогући давање помоћи самохраним родитељима и онима који су са родитељима изједначени.

Иницијативом се предлаже и увођење новог права – додатка породици са дететом са тешкоћама у развоју, што кореспондира са стратегијом предвиђеним циљевима у правцу деинституционализације и породичног збрињавања деце кад год је то могуће.

Републички омбудсман затражио је од Министарства финансија, као надлежног за ову проблематику, да предложи измене Закона о играма на срећу, у циљу заштите деце од широко распрострањене „коцкарске зависности“. Заштитник грађана и бројни грађани и организације цивилног друштва које су му се обратиле, сматрају да коцкарнице и кладионице не би смеле бити ближе школама од 2000 метара, као и да се у њима доследно мора спровести забрана уласка малолетним лицима.

Текст Иницијативе за измену Закона о финансијској подршци породици са децом можете прочитати овде

Текст Иницијативе за измену Закона о играма на срећу можете прочитати овде

Заменица Заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић са сарадницима извршила је 30. јула 2009. године непосредан надзор над законитошћу и правилношћу рада Центра за социјални рад у Суботици, у циљу утврђивања да ли је у раду овог Центра било пропуста који су довели до кршења права детета.

Истог дана, заменица Заштитника грађана са сарадницима обишла је и Дом за децу ометену у развоју „Колевка“, којом приликом је разговарала са директорком дома Мирјаном Чабрић и запосленима у овој установи и обишла децу која су на смештају у Дому „Колевка“.