а

Информације

b_280_0_16777215_00_images_25.08.2015_1.jpgЗаменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић са сарадницом из Одељења за права детета и тимом Националног механизма за превенцију тортуре посетила је 24. августа 2015. године Центар за тражиоце азила у Бањи Ковиљачи.

У разговору са  запосленима Центра посебна пажња посвећена је положају деце и жена тражилаца азила, њиховој здравственој заштити, условима смештаја, доступним садржајима и активностима, као и потребним услугама подршке, саветодавне и стручне помоћи током боравка у Центру. Полицијски службеници Канцеларије за азил, који раде при Центру, такође су упознали заменицу заштитника грађана са својим начином поступања према овим осетљивим и рањивим групама. Током обиласка просторија за смештај, трпезарије, дневног боравка, радионице и играонице за децу, остварен је непосредни контакт са лицима која бораве у Центру, међу којима су била и деца са породицом, али и без родитељске пратње.

У оквиру активности Одељења за права детета, везаних за унапређење подршке деци жртвама, деци учесницима у поступцима кривичноправне заштите и њиховим родитељима, помоћница генералног секретара Наташа Јовић, са сарадницама, посетила је данас Дом за децу и омладину "Душко Радовић" у Нишу.

У овој установи формирана је једна од четири Јединице за подршку деци жртвама кривичних дела у Србији, у оквиру пројекта „Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у Србији“, који подржавају УНИЦЕФ и Европска унија.

Представнице Заштитника грађана упознале су се са досадашњим припремама и обукама запослених у установи за пружање ове стручне помоћи, која има за циљ да спречи додатну виктимизацију деце у току кривичног поступка, уз истовремену припрему деце да дају квалитетан исказ који ће моћи да се користи у судском поступку. Ова јединица већ је укључена у активности на припреми деце за учешће у поступку, на основу одговарајућих захтева суда и тужилаштва.

Опширније...

У оквиру активности Одељења за права детета, везаних за унапређење подршке деци жртвама, деци учесницима у поступцима кривичноправне заштите и њиховим родитељима, помоћница генералног секретара Наташа Јовић, са сарадницама, посетила је данас Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ у Крагујевцу.

Опширније...

Заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић посетила је 4. августа 2015. године Дечје село „Др. Милорад Павловић“ у Сремској Каменици. У овој установи формирана је једна од четири Јединице за подршку деци жртвама кривичних дела у Србији, у оквиру пројекта „Заштита деце жртава и сведока у кривичном поступку“, који подржавају УНИЦЕФ и Европска унија. Гордана Стевановић се упознала са током припрема и обукама запослених у Установи за пружање услуга подршке и помоћи овој деци у специфичном положају, као и са планираним прилагођавањем простора и набавке одговарајуће опреме ради функционисања ових Јединица.

С обзиром да су деца жртве кривичних дела и најгрубљих облика злостављања и занемаривања често била штићеници ове Установе од њеног оснивања, стручни радници су пренели своја досадашња искуства и  указали на приоритетне проблеме које треба решавати,  ради унапређења и развијања посебних услуга подршке и помоћи деци жртвама и деци сведоцима у кривичном поступку. Представници Установе су обавестили Гордану Стевановић о свом учествовању у пилотирању других услуга за децу из социјалне заштите, посебно о развијању услуге породични сарадник.

У оквиру праћења развијања посебних услуга подршке и помоћи деци жртвама и деци сведоцима у кривичном поступку, заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић посетила је данас Прихватилиште за ургентну заштиту злостављане деце, које се налази у простору Дома за децу „Јован Јовановић Змај“ у Београду. Прихватилиште је једна од установа у четири највећа града Републике Србије у којима су формиране Јединице за подршку деци жртвама кривичних дела.

Опширније...

Заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић посетиће са сарадницама од 31.07. до 14. 08. 2015. године установе у којима су формиране јединице за подршку деци жртвама кривичних дела, у Београду, Сремској Каменици, Крагујевцу и Нишу. Циљ посета је упознавање са начином на који се у овим јединицама деци жртвама пружа помоћ и подршка и раним проценама ефеката тих мера.

Обезбеђивање специфичних услуга подршке и помоћи деци жртвама кривичних дела пре, током и након судског поступка, обавеза је Републике Србије на основу потврђених међународних уговора, пре свега Конвенције о правима детета и Конвенције о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања („Ланзарот“ конвенције).

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/enoc%2030062015%201.jpg
There was a problem loading image http://zastitnik.rs/images/stories/enoc%2030062015%201.jpg

enoc 30062015 1.jpgНајмање једно од петоро деце у Европи трпи неки облик насиља. Прелиминарни резултати истраживања о насиљу над децом у Европи показују да се оно најчешће догађа у породици, а у једној трећини европских држава физичко кажњавање је и даље дозвољени облик васпитавања детета.

Подаци из истраживања, ставови деце и младих, размена добре праксе и разматрање потенцијалних решења применљивих за све европске државе, биле су тема семинара у организацији Европске мреже омбудсмана за децу у Атини.

Деца и млади нагласили су проблем вршњачког и сајбер насиља, насиља путем медија и друштвених мрежа, али и сиромаштва које је само по себи облик насиља над децом. Они очекују да њихове државе уложе додатне напоре и помогну и деци и њиховим породицама пре свега кроз отклањање фактора ризика.

Деца и млади, међутим, упозоравају да се њихов глас не чује и да одрасли њиховим речима не верују, њихове ставове не уважавају или им дају недовољан значај, што је такође један од фактора ризика за вршење или трпљење насиља.

Учесници семинара сачинили су радну верзију Става Европске мреже о насиљу над децом, који ће бити исход Годишње конференције Мреже крајем септембра 2015. године.

На семинару су учествовале и заменица заштитник грађана  Гордана Стевановић и помоћница генералног секретара заштитника грађана Наташа Јовић.