а

Поступци контроле

Препорука Заштитника грађана председнику  и одборницима Скупштине општине Житорађа

Препорука Министарству рада и социјалне политике, о потреби  упознавања руководиоца центара за социјални рад и институција које врше јавна овлашћења, са уставним и законским овлашћењима Заштитника грађана

Препорука Министарству просвете због пропуста  у раду који доводи до неравноправног положаја  ученика средњих школа приликом остваривања права на смештај у ученичке домове