а

Поступци контроле

Скупштина општине Мајданпек погрешно је применила право у поступку избора директор Центра за културу и образовање Доњи Милановац и није ускладила текст Одлуке о финансијској подршци породицама са децом на територији општине Мајданпек са Аутентичним тумачењем Одлуке, утврдио је Заштитник грађана

Комесаријат за избеглице и миграције, Градски центар за социјални рад Београд и Центар за социјални рад Ниш поступали су и поступају законито, правилно и у складу са најбољим интересима деце у случају прихвата држављанке Републике Србије и њено четворо деце, који су одлуком белгијских власти враћени из Белгије у Србију, наводи се у Мишљењу са препорукама Заштитника грађана