а

Поступци контроле

Градска управа града Ниша - Одсек за просветну инспекцију и Министарство просвете, науке и технолошког развоја нису предузели мере из своје надлежности како би се у законском року одлучило о захтеву за пребачај и упис ученика из једне у другу школу, утврдио је Заштитник грађана

Заштитник грађана је утврдио да Министарство просвете, науке у технолошког развоја није обезбедило упис ученице са сметњама у развоју у средњу школу у складу са законом и способностима ученице.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није обезбедило услугу педагошког асистента деци којој је ова услуга потребна, у складу са законом и мишљењима интерресорних комисија, утврдио је Заштитник грађана

Предшколска установа ,,Чика Јова Змај“ из Београда не умањује новчани износ којим родитељи учествују у цени услуге предшколског васпитања и образовања за дете које, због целијаклије, не користи услуге исхране у предшколској установи. Заштитник грађана је утврдио и да Секретаријат за образовање и дечију заштиту града Београда не предузима мере из своје надлежности како би обезбедио умањење цене вртића за децу са целијаклијом која не користе исхрану у вртићу.

Медицинска школа и Прехрамбено-угоститељска школа у Чачку, Градска управа града Чачка и Министарство просвете, науке и технолошког развоја нису предузели мере из својих надлежности ради заштитe више ученика који су пријавили сексуално злостављање, злоупотребу и узнемиравање од стране наставника, утврдио је Заштитник грађана

Заштитник грађана је утврдио да органи општине Пријепоље нису омогућили услугу личног пратиоца детету са сметњама у развоју, као и да нису поступили у складу са мишљењима Интерресорне комисије