а

Поступци контроле

На основу сазнања из медија да је код сестре која је радила на пријему деце у Предшколској установи „Милка Диманић“ Власотинце потврђено присуство коронавируса, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи данас покренуо поступке контроле законитости и правилности рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце и Дома здравља у Власотинцу.

Контролисани органи су дужни да у року од 15 дана обавесте Заштитника грађана о свим релевантним чињеницама и околностима у вези са овим наводима, како би се утврдило на који је начин дошло до тога да су запослени у вртићу почели да раде са децом пре него што су добили резултате тестова на присуство коронавируса.

 

Поводом навода из медија да је дечак стар осам година, штићеник Центра за социјални рад Нови Сад, виђен како га старији човек сексуално искоришћава на бродоградилишту, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступке контроле законитости и правилности рада Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Центра за социјални рад града Новог Сада.

Надлежни органи су у обавези да у року од 15 дана обавесте Заштитника грађана о свим релевантним чињеницама и околностима везаним за ове наводе и, уколико су они тачни, о мерама и активностима које планирају да предузму у конкретном случају како би се заштитила права и најбољи интереси детета.

На основу сазнања из медија да је девојчицу из Сремске Митровице силовао њен хранитељ, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад у Сремској Митровици, Центра за породични смештај и усвојење у Сремској Каменици, као и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Заштитник грађана Зоран Пашалић је од Центра за социјални рад у Сремској Митровици затражио изјашњење о мерама и активностима које су предузимане у области породично-правне заштите девојчице, као и информацију о томе од када се девојчица и њена породица налазе на његовој евиденцији, а од Центра за породични смештај и усвојење да га обавести о чињеницама на основу којих је извршен избор и подобност хранитељске породице у којој је девојчица била смештена, као и праћењу боравка девојчице у хранитељској породици.

Заштитник грађана је од Покрајинског секретаријата затражио информацију о томе да ли је до сада обављен надзор над радом Центра за социјални рад у Сремској Митровици ради заштите најбољих интереса девојчице и њене породице, као и о свим активностима које је предузео након сазнања из медија за случај сексуалног насиља.

Након утврђених чињеница о раду органа које контролише Заштитник грађана јавност ће бити упозната са сазнањима и евентуалним мерама овога органа, изјавио је Пашалић.

Поступајући по сопственој иницијативи, а на основу информација из медија о занемаривању тринаестогодишње девојчице из Крушевца и насиљу које је извршено над њом, Заштитник грађана је покренуо поступке контроле Центра за социјални рад, основне школе коју девојчица похађа и установе здравствене заштите у Крушевцу.

Након утврђених чињеница Заштитник грађана ће обавестити јавност о својим сазнањима и даљем поступању према надлежним органима.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, на основу сазнања из медија о изузетно тешком положају шесторо деце која живе без родитеља у околини Алибунара, покренуо поступак контроле рада Центра за социјални рад Алибунар. Такође, затражена је информација и од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност послова информацију о предузетим мерама и активностима у случају напуштене деце који је данас потресао грађане Србије, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

Како медији преносе, шесторо деце узраста од три до 15 година живе сама у трошној кући, тако што најстарији међу њима ради за надницу и заједно са сестром води води домаћинство и бригу о најмлађим члановима. Пашалић је изјавио да слика деце која преживљавају сама већ осам месеци, тако што зарађују и воде домаћинство, уместо да буду збринута попут осталих својих вршњака, недопустива у цивилизованом друштву и да захтева хитну реакцију надлежних у систему заштите деце.

Након утврђених чињеница о раду надлежних органа у овом случају јавност ће бити упозната са сазнањима Заштитника грађана и мерама које ће предузети, изјавио је Пашалић.

Поводом случаја нестале девојчице из околине Ниша, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступке контроле рада државних органа како би утврдио евентуалне неправилности које су довеле до догађаја који данима узнемирава јавност. Информације у медијима упозоравају на низ пропуста који се односе на систем заштите безбедности деце и недоследностима у законским решењима које су довеле до тога да 20. децембра у јутарњим сатима на око 500 метара од куће и на путу за школу нестане девојчица, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

С обзиром да се нестанак девојчице доводи у везу са лицем који је отпуштенo са издржавањa казне затвора, Заштитник грађана је данас покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства правде, Управе за извршење кривичних санкција и затражио информацију да ли је завод у којем је лице издржавало казну затвора, у законом предвиђеном року, у складу са одредбом члана 178. став 3. Закона о извршењу кривичних санкција, обавестио надлежну полицијску управу о његовом отпуштању са извршења казне затвора. Такође, како у допису стоји, потребно је да се достави информација којој полицијској управи или полицијској станици је таква информација достављена.

Имајући у виду озбиљност и тежину информација које су медији до сада објавили Заштитник грађана је данас покренуо поступак контроле законитости рада и основне школе коју девојчица похађа ради утврђивања чињеница о поступању установе и затражени су одговори на питања када и са ким је установа успоставила комуникацију 20. децембра када се девојчица није појавила на настави.

Рок за одговор оба органа је 15 дана.

У наредном периоду Заштитник грађана ће преиспитати нормативни оквир који се односи на обавезан упис у посебан регистар лица која су извршила кривична дела над малолетним лицима, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић.

На основу медијског извештавања да је у школи у Белој Цркви  дошло до злостављања ученика, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости и правилности рада ове образовне установе.

Према информацијма које су објављене, ученик је био жртва вршњачког насиља од стране других ученика из одељења, а не може се утврдити да ли је Школа у конкретном случају поступила у складу са Правилником о протоколу  поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.

Од Школе су затражене детаљне информације о овом случају и до сада предузетим активностима, које је она у обавези да достави у року од 15 дана, након чега ће Заштитник грађана одлучити о даљем току поступка и потреби предузимања даљих мера из своје надлежности.