а

Мишљења и ставови

Право деце на заштиту од свих облика насиља и заштиту од прекомерног мешања у њихову приватност и право детета жртве насиља на опоравак и реинтеграцију, за медије значи обавезу да у извештавању о насиљу над децом покажу највиши могући ниво опреза. Дужност је и министарства, у чијој је надлежности надзор над применом Закона о јавном информисању и медијима, да предузима мере према медијима који приликом извештавања не обезбеде прописане мере заштите детета, стоји у Мишљењу Заштитника грађана упућено Министарству културе и информисања, у којем је истовремено упутио препоруку том министарству да поново размотри оправданост предузимања мера према дневном листу „Вечерње новости“ због чињења деце препознатљивим у свом извештавању.

Поступајући по притужбама грађанки, Заштитник грађана је у Мишљењу упућеном Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања указао да је неопходно члан 12. став 7. Закона о финансијској подршци породици са децом ускладити са чланом 96. Закона о раду, како би се родитељима деце са сметњама у развоју, деце са инвалидитетом и тешко болесне деце, за коју је остварено право на додатак за помоћ и негу другог лица, омогућило да остваре право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета, пошто је реч о правима која се међусобно не искључују

Заштитник грађана поздравља напоре предлагача на изради нове стратегије у области превенције и заштите деце од насиља имајући у виду да резултати бројних доступних истраживања указују да је насиље према деци у Србији и даље раширена појава у свим окружењима у којима деца бораве: у породици, предшколској установи, школи, институцијама, али и чињеницу појаве нових видова насиља попут дигиталног насиља, наводи се између осталог у Мишљењу Заштитника грађана на Предлог стратегије упућеном Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Attachments:
Download this file (Misljenje.doc)Мишљење

Attachments:
Download this file (Misljenje.pdf)Мишљење