а

Мишљења и ставови

Заштитник грађана упутио је Министарству здравља Мишљење о Нацрту закона о заштити права пацијената у коме је, између осталог, истакао  да деца треба да буду препозната као посебно осетљива група пацијената која захтева посебну пажњу када је у питању поштовање права у остваривању здравствене заштите. Заштитник грађана указао је да Нацрту закона недостају посебне одредбе којима ће се уредити права малолетних пацијената, руководећи се основним принципима Конвенције о правима детета, као и да законски текст треба да тежи очувању и унапређивању достигнутих стандарда у остваривању права детета у систему здравствене заштите.

Заштитник грађана упутио је Министарству здравља Мишљење о Нацрту закона о правима особа са менталним сметњама, у коме је нагласио неопходност пуне заштите људских права особа с менталним сметњама и њиховог социјалног укључивања, као и нужност да се на адекватан начин, у складу са најбољим дететовим интересима, уреди положај деце са менталним тешкоћама, имајући у виду њихову посебну осетљивост.

Заштитник грађана упутио je министру просвете и науке мишљење о Нацрту закона о основном образовању и васпитању

Attachments:
Download this file (misljenje na Nacrt Zakona o osnovnom obrazovanju - final.doc)Мишљење

Налазећи да деца не смеју сносити последице неусаглашеног поступања државних органа у спровођењу инклузивног образовања, а нарочито када су последице настале услед давања нетачних информација родитељима и (услед тога) створених оправданих очекивања, Заштитник грађана сматра упутним да Министарство просвете и науке испита све околности случаја двоје деце и, руководећи се њиховим најбољим интересима, донесе одлуку о њиховом образовном статусу

Attachments:
Download this file (1666_1666_misljenje 61.ver-2.doc)Мишљење

Мишљење

Attachments:
Download this file (1635_igre na srecu.pdf)Мишљење

Министарство просвете унапредило би и употпунило остваривање права ученика одређивањем броја стручних сарадника у односу на број ученика у школи,  уместо поштовања унапред постављене математичке пропорције броја ђака и броја запослених сарадника, као и усаглашеност стручног профила сарадника са стварним и конкретно утврђеним потребама у свакој школи

Заштитник грађана оцењује да забрана беседа на актуелне политичке теме,  садржана у Правилнику о  Републичком  такмичењу  из  реторике  и  беседништва, не значи нужно угрожавање слободе говора. Заједница  економских,  правно  -  биротехничких,  трговинских  и  угоститељско  - туристичких школа би, међутим, унапредила степен поштовања права и слобода, вештијом формулацијом ове одредбе.

Attachments:
Download this file (1624_Misljenje besede.pdf)Мишљење

Заштитник грађана оцењује да би интеграција СОС Дечије линије у систем заштите деце и младих у Републици Србији допринела свеобухватнијој заштити деце и младих и потпунијем остваривању и заштити њихових права.

Attachments:
Download this file (1621_misljenje SOS Decija linija.doc)Мишљење

Заштитник грађана указује на непостојање институционалне подршке за жртве насиља, малолетне починиоце и малолетне посматраче насиља у школама и постојање дугогодишња пракса заташкавања и минимизирања различитих облика насиља у школама и свуда око нас.

Attachments:
Download this file (527_Izvestaj SMitrovica.doc)Мишљење