а

Законске иницијативе

Заштитник грађана Саша Јанковић са сарадницима и представници удружења родитеља деце са сметњама у развоју, деце са инвалидитетом и тешко болесне деце којој је неопходна стална нега и помоћ предали су данас председнику Скупштине Србије Небојши Стефановићу предлоге закона о изменама и допунама Закона о раду и Закона о финансијској подршци породици са децом.

Заштитник грађана поново је поднео Иницијативу за измене Кривичног законика Републике Србије министру правде и државне управе. Иста иницијатива била је поднета у октобру 2011. године.

Повод за ову иницијативу је потреба за усаглашавањем Кривичног законика са усвојеним стратешким документима, посебно Националном стратегијом за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима, ратификованим међународним инструментима, пре свега са Конвенцијом Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања, као и са Конвенцијом Савета Европе о превенцији и борби против насиља у породици, која је већ увелико признати правни стандард у Европи. Потреба да се обезбеди боља и потпунија кривичноправна заштита од свих облика насиља, злостављања, занемаривања, сексуалног злостављања и искоришћавања, нарочито у односу на децу јесте императив.

Заштитник грађана упутио је Иницијативу за измену Кривичног законика у области кривично-правне заштите жртава породичног насиља и сексуалног злостављања

Заштитник грађана упутио је Иницијативу за подношење амандмана на Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

Заштитник грађана поднео је Иницијативу за подношење амандмана на Предлог закона о социјалној заштити

Заштитник грађана упутио је Иницијативу за измену Закона о играма на срећу

Заштитник грађана упутио је Иницијативу за измену Закона о финансијској подршци породици са децом

Заштитник грађана поднео је амандмане на Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања