а

Законске иницијативе

Заштитник грађана упутио је Иницијативу за измену Кривичног законика у области кривично-правне заштите жртава породичног насиља и сексуалног злостављања

Заштитник грађана упутио је Иницијативу за подношење амандмана на Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

Заштитник грађана поднео је Иницијативу за подношење амандмана на Предлог закона о социјалној заштити

Заштитник грађана упутио је Иницијативу за измену Закона о играма на срећу

Заштитник грађана упутио је Иницијативу за измену Закона о финансијској подршци породици са децом

Заштитник грађана поднео је амандмане на Предлог закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

Заштитник грађана поднео је амандмане на Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика