а

Извештаји

Заштитник грађана je, у складу са законом, предао Народној скупштини Републике Србије Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2014. годину.

Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2014. годину

Заштитник грађана je, у складу са законом, предао Народној скупштини Републике Србије Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2014. годину.

Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2014. годину

Заштитник грађана Саша Јанковић, у складу са законом, предао је 15. марта 2014. године Народној скупштини Републике Србије Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2013. годину.

Заштитник грађана Саша Јанковић предао је данас, 15. марта 2013. године, Народној скупштини Републике Србије Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2012. годину

2011

Извештај Заштитника грађана и Панела младих саветника "Заштита деце од насиља у школама" представљен је јавности 10. 12. 2011. године