а

Заштитник грађана изабрао је новe члановe у Панел младих саветника Заштитника грађана, водећи рачуна о регионалнoj заступљености, заступљености деце из осетљивих друштвених група и равномерној заступљености дечака и девојчица,

Нови чланови Панела младих саветника су:

1. Абдусамед Сарачевић, ОШ „Рифат Бурџовић Тршо“, Тутин
2. Анђелија Радосављевић, ОШ „Јован Цвијић“, Костолац
3. Гордана Сулејмановић, ОШ „Сретен Младеновић-Мика“, Ниш
4. Дамјан Бошковић, ОШ „12. децембар“, Сјеница
5. Дуња Достанић, ОШ „Петефи Шандор“, Нови Сад
6. Душан Драгићевић, ОШ „Старина Новак“, Београд
7. Емилија Џелетовић, ОШ „Мајка Југовића“, Нови Београд, Београд
8. Зора Барбул, Основна и средња школа „9. мај“, Меленци, Зрењанин
9. Јана Миливојевић, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Обреновац
10. Јелан Јовић, ОШ „Бранко Радичевић“, Неготин
11. Јован Остојић, ОШ „Андра Савчић“, Ваљево
12. Марија Костић, ОШ „Академик Радомир Лукић“, Милошевац
13. Марко Јевтић, ОШ „Данило Киш“, Београд
14. Михајло Аврамовић, Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. мај“, Јагодина
15. Наја Спасојевић, ОШ „Јован Миодраговић“, Београд
16. Наталија Јевтовић, ОШ „Свети Сава“, Крагујевац
17. Никола Костић, ОШ „Учитељ Таса“, Ниш
18. Нора Мркаљевић, ОШ „Владимир Назор“, Ђурђин
19. Тара Стојановић, ОШ „Вук Караџић“, Пирот
20. Теодора Вучковић, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац

Заштитник грађана захваљује се свим кандидатима који су учествовали на конкурсу за пријем нових чланова у Панел младих саветника.

Целодневни састанак Панела младих саветника посвећен заштити деце од насиља у школама одржан је данас у просторијама Заштитника грађана. Млади саветници су са заменицом заштитника грађана Горданом Стевановић и сарадницима у Одељењу за права детета, разговарали о проблему насиља у школама и изнели своје ставове и виђења о томе како се школе односе према овом проблему. 

У школама се недовољно ради на превенцији, а најчешће се са превенцијом почне онда када се већ догоди насиље. "О насиљу треба да знамо што више, како се насиље манифестује, који су његови облици, коме да се обратимо ако видимо или доживимо насиље, а пре свега треба да учимо како да до насиља не долази", кажу млади саветници Заштитника грађана. 

 

Панелисти кажу и да кажњавање у случају вршњачког насиља не треба да буде једини метод сузбијања насиља, као и да је таква мера најчешће неефикасна и не дооди до промена. "Са онима који су насилни не ради се довољно, а често су и они жртве неког облика насиља", кажу они и додају да је јако важно и да се насиље као модел не нуди деци, а данас је то случај у свим срединама, од породице до медија. 

 

Радионицама које је Одељење за права детета организовало настављена је обука панелиста о насиљу, правима детета и истраживачком раду, а једна сесија посвећена је сусрету са групом деце организације "Пријатељи деце Србије" на којој су деца разматрала који су кључни проблеми у превенцији и сузбијању насиља у школама и на који начин се систем заштите 

може унапредити.

У оквиру обележавања Светског дана детета, чланови Панела младих саветника Заштитника грађана су, са представницама Одељења за права детета Заштитника грађана, посетили Ваздухопловну академију у Београду и разговарали са члановима ученичког парламента те школе о правима детета и међународним и домаћим документима којима су прописане обавезе државе у области права детета.

Млади саветници су у интерактивној вршњачкој едукацији разменили знања и искуства о правима детета, механизмима заштите права детета и ученика и улози коју у том систему има институција републичког омбудсмана. Такође су указали на значај Панела младих саветника у промовисању права детета на партиципацију и упознали ученике са досадашњим активностима у седмогодишњем мандату овог сталног тела Заштитника грађана.

Традиционално обележавајући Дечју недељу почетком октобра, заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић је са сарадницима и члановима Панела младих саветника Заштитника грађана посетила ове године пет основних и пет средњих школа: Апатину, Кучеву, Крушевцу, Сремској Митровици и Ужицу, и разговарала са представницима ђачких парламената и ученицима у овим школама.

Заменица Заштитника грађана са сарадницима и чланови и чланице Панела младих саветника разменили су искуства са ученицима и закључке да је информисаност и знање о правима и обавезама деце, као и о обавезама запослених, још увек недовољно и неприлагођено узрасту деце. Ученици су навели да се у својој околини сусрећу са различитим облицима кршења права млађих и старијих чланова популације, а посебно су забрињавајућа упозорења деце, нарочито из основних школа, да су изложена вербалном злостављању и физичком насиљу. Ученици су истакли значај међугенерацијске солидарности свих чланова заједнице у сузбијању нарастајуће агресије и насиља.

b 280 0 16777215 00 images panel2017b 280 0 16777215 00 images 20170518PanelДанас је одржан други састанак Панела младих саветника Заштитника грађана на коме су се млади панелисти детаљније упознали са институцијом Заштитникa грађана, са његовом улогом, надлежностима и начином рада. Кроз интерактивне радионице и разговоре са представницима Заштитника грађана упознали су се и са својим обавезама које ће у наредне две године, колико ће трајати њихов мандат, имати као чланови Панела.

„Посебан фокус овог састанка је на насиљу у школама због његове и даље велике раширености и потребе да се деца и млади упознају детаљније са облицима насиља и обавезама органа на заштити деце од насиља. Једна од првих будућих активности Панела односиће се управо на заштиту деце од насиља, а почетна тачка биће вршњачко истраживање о насиљу у школама, које је 2011. године спровео Панел младих саветника Заштитника грађана“, истакла је помоћница генералног секретара Заштитника грађана Наташа Јовић.

Панел младих саветника, који у оквиру институције Заштитника грађана постоји од 2010. године окупља 30 деце и младих, узраста од 13 до 17 година из свих крајева Србије.