а

Активности

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/02.12.11. - izvestaj prosjacenje.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/02.12.11. - izvestaj prosjacenje.jpg'

02.12.11. - izvestaj prosjacenje.jpg

Заменица Заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић, самостална саветница у Стручној служби Заштитника грађана Снежана Нешић и Филип Бирчанин из Центра за интеграцију млaдих представили су у Медија центру извештај Заштитника грађана „Дечје просјачење у Републици Србији“.

Извештај Заштитника грађана је резултат првог свеобухватног истраживања појаве дечјег просјачења у Србији, које до сада – изузев спорадичних истраживања мањег обима које су спроводиле невладине организације – није рађено.

Опширније...


Заменица заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић одржала је 29. новембра 2011. године предавање студентима треће године Правног факултета у Нишу, на предмету Права детета, који је ове школске године изабрало преко 120 студената и студенткиња основних академских студија.

Она је будуће правнике и правнице упознала са активностима Заштитника грађана у области права детета и посебно им објаснила начин поступања Заштитника грађана по притужбама грађана, као и активности на унапређивању законодавног оквира у области права детета.

Правни факултет у Нишу је једини правни факултет у Србији који је у програм основних академских студија уврстио предмет Права детета као један од изборних предмета на трећој години студија.

b_280_0_16777215_00_images_stories_saopstenja_25.11.11._-_monako.jpg

Заменица Заштитника грађана, Тамара Лукшић – Орландић учествовала је 20. и 21. новембра у Монаку на конференцији Савета Европе "Изградити Европу по мери детета: претворити визију у реалност“, на којој је разматрана Стратегија Савета Европе за децу 2012 – 2015.  године.

Учесници су подржали програмске циљеве Стратегије, који се односе на следеће области: промоцију система и услуга по мери детета; елиминацију свих облика насиља према деци; гарантовање права деци која се налазе у посебно осетљивим околностима; као и промоција дечје партиципације.

Опширније...

Поводом 20. новембра, Међународног дана детета и 22 године од усвајања  Конвенције о правима детета, Заштитник грађана саопштава да је припремљен Преднацрт закона о правима детета, којим  ће се на свеобухватан начин уредити права детета у свим областима, као и поступање органа јавне власти у заштити тих права. 

Преднацрт представља пионирски покушај да се заокружи концепт  права детета у нашој правној теорији и пракси. Половином децембра о Преднацрту ће се обавити расправа, а своје мишљење у овој фази изнеће представници надлежних министарстава, организација цивилног друштва које се баве правима детета, као и домаћи експерти. Додатну вредност расправи даће експерти Савета Европе којима је текст достављен на експертизу. Расправа на конференцији омогућиће да се финализира текст Преднацрта и потом упути Народној скупштини на разматрање и усвајање.

Опширније...


Заменица Заштитника грађана, Тамара Лукшић – Орландић, учествовала је на конференцији „Права жртава сексуалног и партнерског насиља“, у организацији Аутономног женског центра, која се одржава у оквиру пројекта Права жртава насиља – ка европским решењима и подршку МИП Краљевине Норвешке.

Тамара Лукшић – Орландић је упознала присутне са најновијом иницијативом за измену Кривичног законика Републике Србије, коју је Заштитник грађана упутио надлежном Министарству правде, полазећи од свог законског овлашћења да иницира измене у постојећим прописима, а када оцени да због недостатака у прописима долази до повреде права грађана, односно када сматра да је то од значаја за остваривање и заштиту права грађана.

Опширније...

Заменица Заштитника грађана, Тамара Лукшић – Орландић, учествовала је на конференцији о моделима хранитељства, која је у организацији Уницефа, Министарства здравства и социјалне заштите Републике Хрватске и НВО, Форума за квалитетно хранитељство, одржана 26. октобра у Загребу.

Поред представљања актуелних модела хранитељства у Француској, Словенији и Шкотској, представљен је и нови Закон о хранитељству, који је усвојен у Сабору Републике Хрватске, јула ове године. На конференцији је учествовао и велики број садашњих и потенцијалних хранитеља из Хрватске, као и група деце која живе у хранитељским породицама, она која су напустила хранитељство због година старости, као и биолошка деца хранитеља.

Опширније...

b_280_0_16777215_00_images_stories_saopstenja_27.10.11_-_panel_sajam_knjiga.jpg

На Сајму образовања „Звонце“, у оквиру Сајма књига, шест чланова Панела младих саветника су, у оквиру специјалног програма под називом „Мали омбудсмани нас уче“, присутним средњошколцима представили Конвенцију о правима детета, као најважнији међународни документ у којем су садржана права детета, упознали их са обавезама које је Република Србија преузела потписивањем Конвенције, као и са начинима да се штите права детета. Посебно су објаснили надлежности Заштитника грађана у систему заштите права детета.

Млади саветници информисали су заинтересоване вршњаке о Панелу младих саветника Заштитника грађана, који је формиран крајем 2010. године као саветодавно тело и облик трајног учешћа деце у раду Заштитника грађана, у циљу промовисања права детета на слободно изражавање мишљења и учествовање у доношењу одлука које су од значаја за дете и њега се тичу.

Опширније...