а

Активности


MODS

Заменица Заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић Орландић, учествовала је на конференцији за штампу, коју је организовало Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб поводом  формирања Мреже организација  за децу Србије (МОДС),

Она је подсетила на дуг пут који су организације цивилног друштва у Србији, којима су у фокусу деца и остваривање њихових права, прошле да би успоставиле Мрежу. Указала  је на значај умрежавања јер оно треба да помогне да се кроз заједнички ангажман и утврђивање приоритета  допринесе бољем положају деце у Србији, посебно на локалном нивоу, где ове организације делују.

Нагласила је значај партнерства Заштитника грађана и Мреже и њихово међусобно подстицање ради остваривања добробити деце у Србији. Такође је најавила да се посебна подршка Мреже очекује приликом лобирања за доношење Закона о правима детета, чији Преднацрт је припремила експертска радна гр
упа Заштитника грађана.

Институцију Заштитника грађана посетила је делегација из Хрватске, представника Министарства здравства и социјалног старања, Центра за социјални рад Загреба и НВО – Форум за квалитетно хранитељство деце. Колеге из Хрватске интересовала су искуства у раду институције Омбудсмана у вези са смештајем деце у хранитељске породице, могућности контроле остваривања права ове деце од стране Заштитника грађана, као и сродна питања у вези са усвојењем.

 

delegacija Hrvatske

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић Орландић са сарадницима, изнела је искуства институције у заштити права деце смештене у хранитељским породицама, односно поступке усвојења, а указано је и на нека неадекватна законска решења која у пракси могу довести до повреде права детета на породични смештај.

Редовни тематски састанак Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе (CRONSEE), одржан је 20. маја 2011. године у Скопљу, на коме је учествовала начелница одељења за права детета Наташа Јовић. Тема овогодишњег састанка је била „Улога Омбудсмана у заштити деце од телесног и психолошког кажњавања и насиља“, а учесници конференције изнели су низ података о раширености појаве телесног кажњавања и емоционалног насиља, односа јавности и стручне јавности према овим врстама кажњавања и насиља и активностима институција омбудсмана за децу које се предузимају и планирају у циљу њиховог спречавања и елиминисања.

Неопходност увођења законске и опште забране телесног кажњавања и потреба за сталном обуком о правима детета и заштити детета од насиља, неки су од закључака учесника тематског састанка.

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић Орландић учествовала је на јавној презентацији извештаја о деци тражиоцима азила у Србији, коју су припремиле четири невладине организације: Група 484, Београдски центар за људска права, Иницијатива за развој и сарадњу и Београдски центар за безбедносну политику

deca azilanti

Учествујући као један од говорника на конференцији, она је указала на важност примене основних принципа у раду са децом азилантима од стране надлежних државних органа, који су садржани, пре свега, у Конвенцији о правима детета и Смерницама о политикама и процедурама у вези са непраћеном децом која траже азил УНХЦР. Поред најбољих интереса детета, права на живот и развој, права на партиципацију и недискриминацију, ту су и: право на информисање, на услуге преводилаца, поверљивост података, поштовање културног идентитета, обука и едукација јавних службеника, трајност и одрживост решења која се нуде тој деци и њихова правовременост. Мора се развити таква процедура на националном нивоу која ће бити пријатељска према деци азилантима и родно сензитивна, јер Србија постаје и земља пријема азиланата.

Нагласила је да су закључци до којих су дошли аутори Извештаја добра основа за даљи рад Заштитника грађана у овој области и допринос унапређивању праве ове осетљиве категорије деце.

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић - Орландић учествовала је у јавној дискусији, која се 27. маја 2011. водила у Народној скупштини Републике Србије на тему успостављања одрживог дијалога о јавним политикама за децу између организација грађанског друштва за децу, државних институција и ЕУ.

Debata Skupstina

Поред изношења различитих видова сарадње коју институција Заштитника грађана остварује са организацијама грађанског друштва (учешће експерата из НВО у раду Заштитника грађана, подношење притужби од стране НВО, заједнички мониторинг и др.), заменица заштитника грађана је указала и на изазове који нам предстоје (остваривање инклузивног образовања, забрана телесног кажњавања, спровођење Конвенције СЕ о заштити деце од сексуалне експлоатације и сексуалног злостављања). Такође је упознала учеснике конференције и са процесом израде Нацрта закона о правима детета, нагласивши да се једна од основних одредби нацрта односи на обавезу сарадње органа јавне власти, правних и физичких лица у остваривању, унапређивању и заштити права детета.

Као позитиван домет ове конференције, заменица заштитника грађана истиче да су на њој учествовали, и једни друге слушали, народни посланици, представници ЕУ, Уницефа и бројних организација грађанског друштва у чијем фокусу су права детета. Са становишта улоге институције Заштитника грађана, треба рећи да су сви актери тог процеса препознали значај институције у заштити и унапређивању права детета.

Иницијатор расправе било је Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб из Ниша, уз подршку Делегације ЕУ у Србији.

Заменица Зaштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић Орландић, учествовала је у консултацијама које је поводом спровођења инклузије у систему образовања, организовала Радна група за права детета Народне скупштине Републике Србије.

Формирана је подгрупа, коју чини један број посланика, чланова скупштинске Радне групе за права детета, на челу с а посланицима Милицом Војнић-Марковић и Николом Новаковићем.

У изради анализе ефеката имплементације инклузије у образовни систем чланови подгрупе ће координирати сарадњу са Министарством просвете и науке и Заштитником грађана. Уницеф ће пружити стручну помоћ у изради методологоје за независну експертску анализу ефеката инклузивног образовања.

Договорени су већ и наредни кораци чланова подгрупе, који ће обићи више школа које се могу сврстати у примере добре праксе када је реч о примени инклузије, али и школе где постоје евидентни проблеми у њеној примени, а на које је указао  Заштитник грађана. За јесен се у Народној скупштини Републике Србије  предвиђа и јавно слушање на тему примене инклузије, остварених резултата и проблема у пракси.

b_280_0_16777215_00_images_stories_26.05.11._-_izvestaj_zg_odbor_ns.jpg

Одбор за правосуђе и управу Скупштине Србије разматрао је на данашњој седници  извештај Заштитника грађана за 2010. годину у делу који се односи на надлежност тог одбора.

Заштитник грађана Саша Јанковић рекао је да се највећи број притужби грађана тој институцији односи на кршење принципа добре управе, нагласивши да је неопходно унапредити рад јавне администрације.