а

Активности

Заштитник грађана је започео истраживање појаве дечјег просјачења у Републици Србији. Истраживање је део регионалног пројекта „Превенција експлоатације деце у Југоисточној Европи - проблем дечјег просјачења у Србији“ у коме, поред Заштитника грађана, учествују и институције омбудсмана Црне Горе и Аутономне Покрајине Војводина и Oмбудсман за децу Републике Српске, уз подршку међународне организације Save the Children Norway. Партнер Заштитника грађана у непосредном спровођењу истраживања је Удружење грађана Центар за интеграцију младих из Београда.

Истраживање ће резултирати специјалним извештајем са препорукама ради  унапређења правног оквира за заштиту деце која просе, јачања координације међу професионалцима који се баве борбом против експлоатације деце и подизања свести у јавности о облицима, узроцима и последицама просјачења.

Заштитник грађана Саша Јанковић је председници Народне Скупштине Републике Србије Славици Ђукић - Дејановић данас предао Редовни годишњи извештај Заштитника грађана за 2010. годину. У извештају је, између осталог, наведено да су државни и други органи и организације препознали у значајнoj мери не само обавезу, већ и сопствени интерес за сарадњу са Заштитником грађана и да је то омогућило постизање конкретних резултата и отклањање последица неких пропуста који су начињени на штету загарантованих права грађана.

Ти резултати, међутим, упоређени са распрострањеношћу и разноврсношћу неправилности и проблема у раду јавне управе, нису ни издалека довољни за задовољство. Промене су нужне, како у начину на који јавна управа схвата природу свог посла и обавља га, тако и у капацитету институције Заштитника грађана, уколико се не жели да се она уруши под тежином задатка који јој је поверен и силином очекивања грађана, наведено је у извештају.

У складу са Законом о заштитнику грађана, целокупан текст извештаја је доступан јавности на интернет презентацији Заштитника грађана, www.zastitnik.rs.

Заштитник грађана изражава задовољство због брзе и ефикасне акције полиције у откривању и хапшењу осумњичених за синоћни напад на ученика Трговачке школе ромске националности, који је брутално претучен и притом вређан на етничкој основи.

Заштитник грађана још једном подсећа на значај тога да сви органи јавне власти, али и други друштвени чиниоци, јавност, грађани на сваком месту и у свакој прилици, у складу са законима и истинским вредностима српског друштва, поштују и штите права и достојанство припадника националних мањина, а посебно најрањивије од њих – ромске.

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић - Орландић учествовала је на трибини чија је тема била сексуално насиље родитеља и чланова породице над децом као разлог за одвајање деце, која је одржана на Правном факултету Универзитета Унион у Београду.

  • Зашто се сексуално насиље у породици тешко препознаје?
  • Зашто се не процесуира?
  • Да ли је могуће добити веродостојан исказ детета?
  • Какав је положај детета у самом поступку?
  • Да ли треба фотографисати голу децу (и шта са фотографијама), а шта о томе мисле сама деца?

Тамара Лукшић – Орландић је представила искуства Заштитника грађана у заштити деце од сексуалног насиља и указала на обавезе других државних органа, како оних чији рад Заштитник грађана контролише, тако и оних чији рад не може да контролише, али који имају веома конкретне обавезе у спровођењу ратификованих међународних докумената у овој области.

На трибини су говориле и проф. др Вероника Ишпановић, неуропсихијатар и члан Савета за права детета Владе Републике Србије и проф. др Невена Вучковић Шаховић са Правног факултета Универзитета Унион.

Студенти, учесници трибине, износили су своја мишљења о различитим питањима, а пре свега о следећим:

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић - Орландић учествовала је на трибини чија је тема била сексуално насиље родитеља и чланова породице над децом као разлог за одвајање деце, која је одржана на Правном факултету Универзитета Унион у Београду.

  • Зашто се сексуално насиље у породици тешко препознаје?
  • Зашто се не процесуира?
  • Да ли је могуће добити веродостојан исказ детета?
  • Какав је положај детета у самом поступку?
  • Да ли треба фотографисати голу децу (и шта са фотографијама), а шта о томе мисле сама деца?

Тамара Лукшић – Орландић је представила искуства Заштитника грађана у заштити деце од сексуалног насиља и указала на обавезе других државних органа, како оних чији рад Заштитник грађана контролише, тако и оних чији рад не може да контролише, али који имају веома конкретне обавезе у спровођењу ратификованих међународних докумената у овој области.

На трибини су говориле и проф. др Вероника Ишпановић, неуропсихијатар и члан Савета за права детета Владе Републике Србије и проф. др Невена Вучковић Шаховић са Правног факултета Универзитета Унион.

Студенти, учесници трибине, износили су своја мишљења о различитим питањима, а пре свега о следећим:

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић – Орландић учествовала је на конференцији коју је организовао Београдски фонд за политичку изузетност, као вид обуке за новоизабране чланове и координаторе интерресорних комисија за процену потребе за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику из свих општина у Србији. У оквиру модула о законским оквирима, социјалној инклузији и и људским правима, заменица заштитника грађана је указала на правни оквир којим се ова институција руководи у свом раду, надлежности и овлашћења, посебно када је реч о праву детета на образовање и досадашњим искуствима у раду институције у заштити права детета на инклузивно образовање.

Конференција је одржана у сарадњи са министарствима просвете, здравља и социјалне политике, у оквиру Пројекта пружања унапређених услуга на локалном нивоу (ДИЛС) и на њој је представљен Правилник о раду интерресорних комисија, са посебним нагласком на на његову примену, поступке у раду комисија, а све у циљу подршке оним мањинским групама деце која су ушла у редовни образовни систем и којима ће таква подршка бити неопходна (деца са сметњама у развоју или инвалидитетом, Роми, деца из социјално маргинализованих породица и др.)

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/22.02.11. - panel.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/22.02.11. - panel.jpg'
У организацији Заштитника грађана и подршку Мисије ОЕБС-а у Србији на Златибору је ( од 18. до 20. фебруара 2011. године) одржан Први редован састанак Панела младих саветника Заштитника грађана,

Обраћајући се учесницима панела заменица заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић – Орландић, говорила је о искуствима и мишљењима деце о њиховом положају у школама, информисаности о правима и замолила их за њихово виђење права на образовање у светлу актуелног штрајка просветних радника.

Panel

 

Чланови Панела су указали на проблеме и тешкоће са којима се они и њихови вршњаци сусрећу у току трајања штрајка у школама. Штрајк и губљење часова највише брину ученике који ове године завршавају основну и припремају се за упис у средњу школу.

Први део састанка реализован је кроз обуку чланова Панела о општим људским правима, њиховој заштити. Посебна пажња посвећена је надлежностима и улози институције Заштитника грађана у систему заштите људских права, а нарочито у заштити права детета.

Кроз активности у радионицама младим саветницима Заштитника грађана представљена је Конвенција о правима детета, историја њеног настанка, права која им овај документ гарантује као и обавезе које су преузеле државе потписнице овог документа. Упознавање са Конвенцијом о правима детета помоћи ће члановима Панела младих и њиховим вршњацима да у свакодневним животним ситуацијама препознају своја права, а уколико су она повређена да могу и треба да потраже заштиту.

Чланови Панела су, такође, припремљени и оспособљени за истраживања у својим школама посвећеним обавезама школа у спровођењу прописа у заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања. За овај део активности чланови Панела су показали велики ентузијазам, сматрајући да ће управо тако дати свој највећи допринос као мла
ди саветници Заштитника грађана.