а

Активности

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић Орландић била је једна од уводничарки на округлом столу Инцест траума центра, организованом поводом иницијативе ове невладине организације да се тема насиља над децом и женама уврсти у школски наставни план и програм и релевантне уџбенике. Поменуту иницијативу је поред Заштитника грађана подржало до сада 119 државних органа и институција на различитим нивоима власти и организације цивилног друштва. Имајући у виду да је Завод за унапређивање образовања и васпитања оценио ову иницијативу прихватљивом и узео је у даље разматрање, на округлом столу су изнета мишљења о начинима њене имплементације.

Заменица заштитника грађана је нагласила потребу превентивног рада са децом, почев од најранијег узраста у породици, институцијама (почев од предшколских установа), уз неопходну едукацију наставника. Указала је на обавезе које стоје пред државом Србијом као потписницом Конвенције Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и злостављања, а које се односе на започињање националне кампање у циљу заштите деце од овог најтежег облика насиља, која ће укључивати и хармонизацију законодавног оквира за Конвенцијом и превентивни рад са децом.

Заштитник грађана изражава велико задовољство због одлуке америчког суда којом су деца породице Настић враћена родитељима.

Имајући у виду околности са којима је Заштитник грађана био упознат, одлука суда је била очекивана, али предуго чекана. Због тога су заштитник грађана и његови сарадници све време истицали да америчко правосуђе треба да делује, не прејудицирајући одлуку суда, али апелујући на хитност у његовом раду. На исти начин омбудсман би поступао да се све дешавало у Републици Србији - на рад суда док поступак траје не сме се ни у једној држави са независним судством утицати.

Заштитник грађана са задовољством је у децембру 2010. године, након увида у документацију, констатовао да је Министарство спољних послова правилно и делотворно пружало помоћ породици Настић, и препоручио да се на исти начин настави. Заштитник грађана још једном понавља став о опасности претераног медијског експонирања деце, поготово у оваквим случајевима. Министарство иностраних послова би радило да помогне нашим држављанима и без објављивања имена и фотографија деце и изношења података из приватног живота. Чланови породице Настић били су примљени код надлежне заменице Заштитника грађана чим су то затражили, и оствариван је редован контакт са њима.

Мора се још једном указати и на сталну дужност родитеља и институција да спрече ситуације потенцијално штетне за децу. Приватност деце мора се чувати, а „непристојним “ фотографијама деце, како их је отац за српске медије окарактерисао, без обзира ко их је снимио, нема места, посебно не на службеном компјутеру који је доступан већем кругу лица, одакле лако може доћи у посед педофилских кругова. То је, на жалост, на најболнији начин, преоштро и непотребно дуго сазнавала породица Настић.

Заштитник грађана Саша Јанковић може само да жали због крајње некоректног начина на који су његове изјаве и изјаве његових сарадника у једном листу упорно вађене из контекста, тенденциозно скраћиване, допуњаване и мењане, и из броја у број систематично стваран профил негативаца и атмосфера осуде, што нема никакве везе са драмом породице Настић.

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић Орландић, оцењује да је актуелни случај дечака из Лознице, који је дуже време чувао у себи страшну тајну да га сексуално злоставља наставник, још једна опомена одраслима – родитељима и професионалцима - да са највећом пажњом морају да слушају и ослушкују децу и младе и да их охрабрују  да говоре о сваком случају насиља и злостављања чије су жртве или сведоци.

Охрабрује чињеница да су сви органи и установе (школа, полиција здравствена установа) благовремено и ефикасно реаговали по сазнању о судбини овог дечака, али забрињава податак да је дете врло дуго своју патњу сакривало од свакога – па и од најближих. Заменица заштитника грађана очекује да ће се у даљим активностима надлежних првенствено водити рачуна о добробити жртве, да ће се дечаку пружити свака помоћ и подршка која му буде потребна и апелује на  родитеље, наставнике и све који раде са децом да непрестано информишу децу о томе да је у трпљењу злостављања и насиља недозвољено ћутање и игнорисање жртве.

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић Орландић, оцењује да је актуелни случај дечака из Лознице, који је дуже време чувао у себи страшну тајну да га сексуално злоставља наставник, још једна опомена одраслима – родитељима и професионалцима - да са највећом пажњом морају да слушају и ослушкују децу и младе и да их охрабрују  да говоре о сваком случају насиља и злостављања чије су жртве или сведоци.

Охрабрује чињеница да су сви органи и установе (школа, полиција здравствена установа) благовремено и ефикасно реаговали по сазнању о судбини овог дечака, али забрињава податак да је дете врло дуго своју патњу сакривало од свакога – па и од најближих. Заменица заштитника грађана очекује да ће се у даљим активностима надлежних првенствено водити рачуна о добробити жртве, да ће се дечаку пружити свака помоћ и подршка која му буде потребна и апелује на  родитеље, наставнике и све који раде са децом да непрестано информишу децу о томе да је у трпљењу злостављања и насиља недозвољено ћутање и игнорисање жртве.

На захтев Заштитника грађана, Министарство унутрашњих послова решило је проблем девојчице која нема држављанство Републике Србије, иако га имају и њени родитељи и сестра близнакиња, о чему су недавно писали медији.

Девојчице су рођене у Книну на дан акције „Олуја“ те нису биле пријављене у матичну књигу рођених. Међутим, једна близнакиња примљена је у држављанство Републике Србије када и мајка, 2002. године, док са другом то није био случај.

Министарство је Заштитника грађана обавестило да раније поднети захтев за држављанство у ствари није обухватао једну девојчицу, због чега држављанство није ни добила, али да ће, с обзиром на неспорне околности, за њу сада прихватити захтев без плаћања таксе, а потребну документацију искористити из архивираног породичног предмета.

Мајка близнакиња је потврдила стручној служби Заштитника грађана да је МУП већ обавестио о начину решавања проблема и да је спремна да поднесе потребни захтев за пријем у држављанство ћерке.

Поводом штрајка запослених у образовном систему институција Заштитника грађана упутила је председницима Синдиката радника у просвети Србије, Гранског синдиката просветних радника „Независност“, Уније синдиката просветних радника Србије и Синдиката образовања Србије апел следеће садржине:

„Заштитнику грађана обратио се велики број грађана забринутих због актуелне ситуације у образовном систему. Грађани истичу да, иако имају разумевања за захтеве просветара, стрепе на који ће се начин наставити и окончати образовање деце у овој школској години.

Делећи у највећем делу став грађана да борба запослених за права из рада и по основу рада не може и не сме да иде на штету остваривања права других – а нарочито деце - Заштитник грађана позива синдикате у просвети и Владу, односно Министарство просвете да што пре нађу заједнички језик како деца и њихово образовање не би трпели ненадокнадиву штету.

Заштитник грађана у потпуности подржава синдикалну борбу за остваривање и унапређење права запослених у просвети, која је већ дуго једна од најзапостављенијих области од општег интереса, али апелује на просветне синдикате да не прибегавају тоталној обустави рада, јер се тиме наноси ненадокнадива штета деци и њиховом праву на образовање.

Сви којима је посао повезан са децом, са тим послом прихватили су и дужност да интересе деце увек стављају на прво место, пре сопствених, и то без обзира да ли им је радно место у учионици или владиној канцеларији. Деца не смеју трпети због одсуства правовременог социјалног дијалога и договора.

Заштитник грађана подсећа да су, сем финансијске деградације наставника што урушава њихову материјалну егзистенцију и ауторитет, дугогодишњи проблеми школства и мањак основних средстава за рад у појединим школама, непостојање фискултурних сала, лоши хигијенски услови, застарели и непрактични програми, недостатак уџбеника и кадрова на мањинским језицима, отпор према инклузивном образовању, те недоследно спровођење образовних реформи.  Све то погађа како ђаке, тако и њихове наставнике, и девалвира значај образовања коме се, иначе, декларативно придаје велика пажња”.

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић – Орландић учествовала је на конференцији коју је Београдски фонд за политичку изузетност организовао 25. и 26. јануара 2011. године. Конфреренција је реализована ради обуке новоизабраних чланове и координатора интересорних комисија за процену потребе за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику из свих општина у Србији. У оквиру модула о законским оквирима, социјалној инклузији и и људским правима, заменица Заштитника грађана је представила правни оквир, надлежности и овлашћења, којим се институција руководи у свом раду, посебно када је реч о праву детета на образовање, као и досадашњим искуствима у заштити права детета на инклузивно образовање.

Конференција је одржана у сарадњи са министарствима просвете, здравља и социјалне политике, у оквиру Пројекта пружања унапређених услуга на локалном нивоу (ДИЛС) и на њој је представљен Правилник о раду интерресорних комисија, са посебним нагласком на његову примену, поступке у раду комисија, ради подршке оним мањинским групама деце која су ушла у редовни образовни систем и којима ће таква подршка бити неопходна (деца са сметњама у развоју или инвалидитетом, Роми, деца из социјално маргинализованих породица и др.).