а

Активности

Поводом јавне полемике о односу права мањина и прослављања Светог Саве у школама у Србији, републички Заштитник грађана, у чијој је надлежности и поштовање мањинских права, саопштава следеће:

Свети Сава се, не треба сумњати - с правом, сматра оцем наше писмености и образовања. Чињеница да је истовремено био духовник, поглавар православне цркве, не потире да је он први просветитељ на простору Србије и да је ширио дух просветитељства и писмености у временима која су претходила савременим поделама.

Због тога је свој школској деци, на дан Светог Саве, место на свечаним академијама у својим школама, јер је то дан и начин за подсећање свих, без обзира на етничку или верску припадност, на значај образовања и личног прегалаштва, а није место и време за испољавање верске припадности.

Оно, међутим, чему присуство свакако не може бити обавезно, јесу верски обреди. Дакле, свечане академије у част Светог Саве као оца писмености и образовања у Србији - да, али обавезно присуство богослужењима и верским обредима било где, па и у школи, ако се о нечему таквом размишља или ако то неко захтева, свакако - не.


Савет републичког Заштитника грађана за права детета разматрао је случај деце српског порекла која су одлуком надлежних органа САД привремено одвојена од родитеља због сумње на занемаривање, емоционално повређивање и сексуално злостављање.

Савет тим поводом истиче да постојање фотографије нагог детета, ни у једном друштву, било оно српско или америчко, само по себи не значи злоупотребу или злостављање детета, али и да нико сем надлежних америчких правосудних органа пред којима је поступак у току, у овом моменту не зна садржину фотографија и околности у којима су оне начињене. Од тога, међутим, зависи да ли је у питању неспоразум, како породица тврди, или постоје озбиљни индикатори за тешке повреде права детета.

Савет подсећа на обавезу свих држава потписница Конвенције о правима детета, као и Факултативног протокола о продаји деце, дечјој проституцији и дечјој порнографији уз Конвенцију, да њихови органи приликом одлучивања о правима детета поступају хитно, нарочито у случајевима који се односе на остваривање права детета на породични живот са родитељима и на заштиту од сексуалног злостављања и искоришћавања. Савет изражава очекивање да ће и поступак у овом случају бити окончан мериторним одлукама надлежних органа САД, у најбољем интересу деце и најкраћем року.

У међувремену, Заштитник грађана апелује на медије да, на основу информација које им дају сродници деце, у јавност не износе детаље којима се, макар и нехотично, повређује право деце на приватност и право на заштиту угледа, части и достојанства детета.

Заштитник апелује и на најширу јавност да се уздржи од доношења преурањених закључака, будући да нити грађани знају детаље случаја, нити ће, у циљу заштите права детета на приватност, икада моћи да непосредно буде упознати са њима и сами цене природу фотографија и одговорност родитеља. Поступци који се тичу деце и у Америци и у Србији затворени су за јавност и спорне фотографије никада не смеју бити објављене.

Заштитник грађана одлучио је да од Министарства спољних послова Републике Србије затражи све информације којима располаже наше дипломатско конзуларно представништво, како би случај могао даље институционално пратити.

У расправи и утврђивању става Заштитника грађана су учествовали: проф. др Невена Вучковић Шаховић, председница Савета Заштитника грађана за права детета и  чланови Савета проф. др Драгица Павловић – Бабић, др Ивана Стевановић, проф. др Жарко Требјешанин, Милена Јеротијевић, као и Саша Јанковић, Заштитник грађана и заменица за права детета Тамара Лукшић – Орландић.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/24.12.10- omb.za decu republika srpska.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/24.12.10- omb.za decu republika srpska.jpg'

Омбудсман за децу Републике Српске, госпођа Нада Граховац са сарадницима, боравила је 23. децембра 2010. године у посети институцији Заштитника грађана и разговарала са заштитником грађана Сашом Јанковићем и заменицом заштитника грађанa за права детета, Тамаром Лукшић – Орландић.

24.12.10.

 

Размењена су мишљења о искуствима две институције у заштити права детета, примени међународних стандарда у циљу квалитетније заштите деце, као и о проблемима са којима се обе институције суочавају вршећи своју контролну улогу у спровођењу, често мањкавих и недоречених, прописа у области права детета. Омбудсман за децу Републике Српске посебно се интересовала за поступак избора деце у Панел младих саветника Заштитника грађана, којим је институција Заштитника грађана  потврдила своје опредељење о ефективној примени принципа партиципације деце у раду институције. Имајући у виду да у Републици Српској не постоји посебна дечја телефонска линија на коју се деца могу јављати када имају неки од проблема током свог одрастања и остваривања појединих права, уприличен је састанак са госпођом Жељком Бургунд, руководитељицом СОС дечије линије у Србији. Договорена је сарадња и стручна помоћ СОС дечије линије напорима институција у Републици Српској да  успоставе ову врсту психолошке подршке деци.

У школи је забрањен сваки облик насиља како према деци тако и према запосленима. Заштитник грађана, поводом напада на професорку географије у 12. београдској гимназији Вилму Гребенаровић, апелује на надлежне органе да што пре расветле овај случај и скреће пажњу да је неопходно санкционисати свако насиље у школи, без обзира од кога потиче.

Заштитник грађана позива и медије да извештавају о последицама које носи насиље, о трајном утицају које оставља на жртве, на њихово самопоштовање и достојанство, али и на погубне последице по друштвену заједницу у којој се насиље толерише.

Заменица Заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић - Орландић одржала је 20. децембра 2010. године предавање студентима Правног факултета у Нишу о улози институције Заштитника грађана у заштити права детета, и проблемима на које институција наилази у пракси, илуструјући резултатима рада у конкретним поступцима. По први пут ове школске године, за изборни предмет права детета пријавило се преко 130 студената III године права.

Пре посете Правном факултету у Нишу, заменица ЗГ је 17. децембра 2010. године одржала предавање на исту тему полазницима мастера у области права детета, Правног факулктета Универзитета Унион из Београда.

Прекинимо ћутање

…о сексуалном насиљу над децом

Сексуална експлоатација и злостављање деце је најтежи облик насиља над децом, оставља тешке и дуготрајне последице, а званични подаци о размерама тог насиља су оскудни. Процене стручњака кажу да је једно од петоро деце у Европи жртва сексуалног злостављања или експлоатације а да се пријави само десет одсто случајева. Зашто? Зато што су починиоци, по правилу, особе од поверења или ауторитета деци, а деца осећају срамоту, страх, па и кривицу. У многим друштвима данашњице, па и у Србији, тај облик насиља је и даље табу тема.

Управо тако, „једно од 5”, мото је кампање коју је последњег дана новембра ове године лансирао Савет Европе са циљем да је прихвате све земље чланице и да, оне које то нису, што пре потпишу и ратификују Конвенцију СЕ о заштити деце од сексуалне експлоатације и злостављања (2007), познату и као Лансарот конвенција (по месту у којем је донета). Ова кампања ће трајати најмање три године.

Конвенција је недавно ступила на снагу, а добра вест је да је Србија међу првима ратификовала овај документ, што значи да је у обавези и да је доследно примењује.

Неколико је питања на којима ће државни органи Србије морати да се ангажују у наредном периоду у вези са конвенцијом. Прво је застарелост кривичних дела у овој области учињених на штету детета. Циљ је да се створе услови да дело не постане застарело пре него што жртва очврсне и постане спремна да починиоца пријави. Друго, нужно је обезбедити да професионалци који раде са децом нису никад били осуђени за дела сексуалног искоришћавања и злостављања деце, што повлачи за собом успостављање евиденције починилаца ових кривичних дела (Словенија већ има уређено то питање у КЗ, а и Хрватска ради на томе). Треће, треба обезбедити краткорочну и дугорочну помоћ и подршку деци жртвама сексуалног искоришћавања или насиља ради убрзања њиховог физичког и психичког опоравка и ресоцијализације.

Услов успешности у борби против ових облика насиља над децом је информисање и едукација деце о ризицима сексуалног искоришћавања, о начинима препознавања кроз цео образовни систем, почев од вртића. Кључна је и улога родитеља у раној фази одрастања, када они треба да делују превентивно. Веома је важно (што и Лансарот конвенција препознаје) учешће деце у развоју и спровођењу државне политике, програма и других иницијатива, како би борба против сексуалног искоришћавања деце била успешнија.

Кампања Инцест траума центра „Прекинимо ћутање” добар је увод у националну кампању коју би Србија требало да отвори, имајући у виду да је чланица СЕ и чланица Лансарот конвенције. Заштитник грађана ће засигурно пратити како државни органи спроводе ову конвенцију и новолансирану кампању СЕ и дати свој допринос томе.

Да би била делотворна кампања би требало да пође од следећих премиса: насилник је једини одговоран за учињено насиље, одговорност детета жртве не постоји. На институцијама је да насиље зауставе, санкционишу насилника, а жртви обезбеде сваку врсту подршке. Жртва треба да проговори и прекине ћутање.

 

Поступајући по притужбама које су се односиле на повреду права детета на поштовање личности и достојанства детета и права на приватност у програмима Радиодифузне установе „Радио телевизија Србије“, Заштитник грађана се обратио Републичкој радиодифузној агенцији.

Републичка радиодифузна агенција је спровела поступак и утврдила да је, у оба случаја поводом којих је Заштитник грађана водио поступак, РТС прекршила Опште обавезујуће упутство о понашању емитера. У оба  случаја су деца учињена препознатљивом широј јавности, а начином информисања повређено њихово достојанство и углед.

Емитеру је изречена мера опомене. Одлучујући се за ову меру, Републичка радиодифузна агенција је имала у виду чињеницу да Радиодифузној установи „Радио телевизија Србије“ Београд до сада није изрицана нека од прописаних мера.

Заштитник грађана верује да ће поступак који је водила Републичка радиодифузна агенција и мера која је по први пут изречена Радиодифузној установи „Радио телевизија Србије“, утицати на начин на који ће се у будућности емитовати програмски садржаји који се баве децом, не само од стране јавног сервиса, већ и од стране других емитера.