а

Активности

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић - Орландић учествовала је на трибини чија је тема била сексуално насиље родитеља и чланова породице над децом као разлог за одвајање деце, која је одржана на Правном факултету Универзитета Унион у Београду.

  • Зашто се сексуално насиље у породици тешко препознаје?
  • Зашто се не процесуира?
  • Да ли је могуће добити веродостојан исказ детета?
  • Какав је положај детета у самом поступку?
  • Да ли треба фотографисати голу децу (и шта са фотографијама), а шта о томе мисле сама деца?

Тамара Лукшић – Орландић је представила искуства Заштитника грађана у заштити деце од сексуалног насиља и указала на обавезе других државних органа, како оних чији рад Заштитник грађана контролише, тако и оних чији рад не може да контролише, али који имају веома конкретне обавезе у спровођењу ратификованих међународних докумената у овој области.

На трибини су говориле и проф. др Вероника Ишпановић, неуропсихијатар и члан Савета за права детета Владе Републике Србије и проф. др Невена Вучковић Шаховић са Правног факултета Универзитета Унион.

Студенти, учесници трибине, износили су своја мишљења о различитим питањима, а пре свега о следећим:

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић – Орландић учествовала је на конференцији коју је организовао Београдски фонд за политичку изузетност, као вид обуке за новоизабране чланове и координаторе интерресорних комисија за процену потребе за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику из свих општина у Србији. У оквиру модула о законским оквирима, социјалној инклузији и и људским правима, заменица заштитника грађана је указала на правни оквир којим се ова институција руководи у свом раду, надлежности и овлашћења, посебно када је реч о праву детета на образовање и досадашњим искуствима у раду институције у заштити права детета на инклузивно образовање.

Конференција је одржана у сарадњи са министарствима просвете, здравља и социјалне политике, у оквиру Пројекта пружања унапређених услуга на локалном нивоу (ДИЛС) и на њој је представљен Правилник о раду интерресорних комисија, са посебним нагласком на на његову примену, поступке у раду комисија, а све у циљу подршке оним мањинским групама деце која су ушла у редовни образовни систем и којима ће таква подршка бити неопходна (деца са сметњама у развоју или инвалидитетом, Роми, деца из социјално маргинализованих породица и др.)

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/22.02.11. - panel.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/22.02.11. - panel.jpg'
У организацији Заштитника грађана и подршку Мисије ОЕБС-а у Србији на Златибору је ( од 18. до 20. фебруара 2011. године) одржан Први редован састанак Панела младих саветника Заштитника грађана,

Обраћајући се учесницима панела заменица заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић – Орландић, говорила је о искуствима и мишљењима деце о њиховом положају у школама, информисаности о правима и замолила их за њихово виђење права на образовање у светлу актуелног штрајка просветних радника.

Panel

 

Чланови Панела су указали на проблеме и тешкоће са којима се они и њихови вршњаци сусрећу у току трајања штрајка у школама. Штрајк и губљење часова највише брину ученике који ове године завршавају основну и припремају се за упис у средњу школу.

Први део састанка реализован је кроз обуку чланова Панела о општим људским правима, њиховој заштити. Посебна пажња посвећена је надлежностима и улози институције Заштитника грађана у систему заштите људских права, а нарочито у заштити права детета.

Кроз активности у радионицама младим саветницима Заштитника грађана представљена је Конвенција о правима детета, историја њеног настанка, права која им овај документ гарантује као и обавезе које су преузеле државе потписнице овог документа. Упознавање са Конвенцијом о правима детета помоћи ће члановима Панела младих и њиховим вршњацима да у свакодневним животним ситуацијама препознају своја права, а уколико су она повређена да могу и треба да потраже заштиту.

Чланови Панела су, такође, припремљени и оспособљени за истраживања у својим школама посвећеним обавезама школа у спровођењу прописа у заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања. За овај део активности чланови Панела су показали велики ентузијазам, сматрајући да ће управо тако дати свој највећи допринос као мла
ди саветници Заштитника грађана.

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић Орландић била је једна од уводничарки на округлом столу Инцест траума центра, организованом поводом иницијативе ове невладине организације да се тема насиља над децом и женама уврсти у школски наставни план и програм и релевантне уџбенике. Поменуту иницијативу је поред Заштитника грађана подржало до сада 119 државних органа и институција на различитим нивоима власти и организације цивилног друштва. Имајући у виду да је Завод за унапређивање образовања и васпитања оценио ову иницијативу прихватљивом и узео је у даље разматрање, на округлом столу су изнета мишљења о начинима њене имплементације.

Заменица заштитника грађана је нагласила потребу превентивног рада са децом, почев од најранијег узраста у породици, институцијама (почев од предшколских установа), уз неопходну едукацију наставника. Указала је на обавезе које стоје пред државом Србијом као потписницом Конвенције Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и злостављања, а које се односе на започињање националне кампање у циљу заштите деце од овог најтежег облика насиља, која ће укључивати и хармонизацију законодавног оквира за Конвенцијом и превентивни рад са децом.

Заштитник грађана изражава велико задовољство због одлуке америчког суда којом су деца породице Настић враћена родитељима.

Имајући у виду околности са којима је Заштитник грађана био упознат, одлука суда је била очекивана, али предуго чекана. Због тога су заштитник грађана и његови сарадници све време истицали да америчко правосуђе треба да делује, не прејудицирајући одлуку суда, али апелујући на хитност у његовом раду. На исти начин омбудсман би поступао да се све дешавало у Републици Србији - на рад суда док поступак траје не сме се ни у једној држави са независним судством утицати.

Заштитник грађана са задовољством је у децембру 2010. године, након увида у документацију, констатовао да је Министарство спољних послова правилно и делотворно пружало помоћ породици Настић, и препоручио да се на исти начин настави. Заштитник грађана још једном понавља став о опасности претераног медијског експонирања деце, поготово у оваквим случајевима. Министарство иностраних послова би радило да помогне нашим држављанима и без објављивања имена и фотографија деце и изношења података из приватног живота. Чланови породице Настић били су примљени код надлежне заменице Заштитника грађана чим су то затражили, и оствариван је редован контакт са њима.

Мора се још једном указати и на сталну дужност родитеља и институција да спрече ситуације потенцијално штетне за децу. Приватност деце мора се чувати, а „непристојним “ фотографијама деце, како их је отац за српске медије окарактерисао, без обзира ко их је снимио, нема места, посебно не на службеном компјутеру који је доступан већем кругу лица, одакле лако може доћи у посед педофилских кругова. То је, на жалост, на најболнији начин, преоштро и непотребно дуго сазнавала породица Настић.

Заштитник грађана Саша Јанковић може само да жали због крајње некоректног начина на који су његове изјаве и изјаве његових сарадника у једном листу упорно вађене из контекста, тенденциозно скраћиване, допуњаване и мењане, и из броја у број систематично стваран профил негативаца и атмосфера осуде, што нема никакве везе са драмом породице Настић.

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић Орландић, оцењује да је актуелни случај дечака из Лознице, који је дуже време чувао у себи страшну тајну да га сексуално злоставља наставник, још једна опомена одраслима – родитељима и професионалцима - да са највећом пажњом морају да слушају и ослушкују децу и младе и да их охрабрују  да говоре о сваком случају насиља и злостављања чије су жртве или сведоци.

Охрабрује чињеница да су сви органи и установе (школа, полиција здравствена установа) благовремено и ефикасно реаговали по сазнању о судбини овог дечака, али забрињава податак да је дете врло дуго своју патњу сакривало од свакога – па и од најближих. Заменица заштитника грађана очекује да ће се у даљим активностима надлежних првенствено водити рачуна о добробити жртве, да ће се дечаку пружити свака помоћ и подршка која му буде потребна и апелује на  родитеље, наставнике и све који раде са децом да непрестано информишу децу о томе да је у трпљењу злостављања и насиља недозвољено ћутање и игнорисање жртве.

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић Орландић, оцењује да је актуелни случај дечака из Лознице, који је дуже време чувао у себи страшну тајну да га сексуално злоставља наставник, још једна опомена одраслима – родитељима и професионалцима - да са највећом пажњом морају да слушају и ослушкују децу и младе и да их охрабрују  да говоре о сваком случају насиља и злостављања чије су жртве или сведоци.

Охрабрује чињеница да су сви органи и установе (школа, полиција здравствена установа) благовремено и ефикасно реаговали по сазнању о судбини овог дечака, али забрињава податак да је дете врло дуго своју патњу сакривало од свакога – па и од најближих. Заменица заштитника грађана очекује да ће се у даљим активностима надлежних првенствено водити рачуна о добробити жртве, да ће се дечаку пружити свака помоћ и подршка која му буде потребна и апелује на  родитеље, наставнике и све који раде са децом да непрестано информишу децу о томе да је у трпљењу злостављања и насиља недозвољено ћутање и игнорисање жртве.