а

Активности

На захтев Заштитника грађана, Министарство унутрашњих послова решило је проблем девојчице која нема држављанство Републике Србије, иако га имају и њени родитељи и сестра близнакиња, о чему су недавно писали медији.

Девојчице су рођене у Книну на дан акције „Олуја“ те нису биле пријављене у матичну књигу рођених. Међутим, једна близнакиња примљена је у држављанство Републике Србије када и мајка, 2002. године, док са другом то није био случај.

Министарство је Заштитника грађана обавестило да раније поднети захтев за држављанство у ствари није обухватао једну девојчицу, због чега држављанство није ни добила, али да ће, с обзиром на неспорне околности, за њу сада прихватити захтев без плаћања таксе, а потребну документацију искористити из архивираног породичног предмета.

Мајка близнакиња је потврдила стручној служби Заштитника грађана да је МУП већ обавестио о начину решавања проблема и да је спремна да поднесе потребни захтев за пријем у држављанство ћерке.

Поводом штрајка запослених у образовном систему институција Заштитника грађана упутила је председницима Синдиката радника у просвети Србије, Гранског синдиката просветних радника „Независност“, Уније синдиката просветних радника Србије и Синдиката образовања Србије апел следеће садржине:

„Заштитнику грађана обратио се велики број грађана забринутих због актуелне ситуације у образовном систему. Грађани истичу да, иако имају разумевања за захтеве просветара, стрепе на који ће се начин наставити и окончати образовање деце у овој школској години.

Делећи у највећем делу став грађана да борба запослених за права из рада и по основу рада не може и не сме да иде на штету остваривања права других – а нарочито деце - Заштитник грађана позива синдикате у просвети и Владу, односно Министарство просвете да што пре нађу заједнички језик како деца и њихово образовање не би трпели ненадокнадиву штету.

Заштитник грађана у потпуности подржава синдикалну борбу за остваривање и унапређење права запослених у просвети, која је већ дуго једна од најзапостављенијих области од општег интереса, али апелује на просветне синдикате да не прибегавају тоталној обустави рада, јер се тиме наноси ненадокнадива штета деци и њиховом праву на образовање.

Сви којима је посао повезан са децом, са тим послом прихватили су и дужност да интересе деце увек стављају на прво место, пре сопствених, и то без обзира да ли им је радно место у учионици или владиној канцеларији. Деца не смеју трпети због одсуства правовременог социјалног дијалога и договора.

Заштитник грађана подсећа да су, сем финансијске деградације наставника што урушава њихову материјалну егзистенцију и ауторитет, дугогодишњи проблеми школства и мањак основних средстава за рад у појединим школама, непостојање фискултурних сала, лоши хигијенски услови, застарели и непрактични програми, недостатак уџбеника и кадрова на мањинским језицима, отпор према инклузивном образовању, те недоследно спровођење образовних реформи.  Све то погађа како ђаке, тако и њихове наставнике, и девалвира значај образовања коме се, иначе, декларативно придаје велика пажња”.

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић – Орландић учествовала је на конференцији коју је Београдски фонд за политичку изузетност организовао 25. и 26. јануара 2011. године. Конфреренција је реализована ради обуке новоизабраних чланове и координатора интересорних комисија за процену потребе за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику из свих општина у Србији. У оквиру модула о законским оквирима, социјалној инклузији и и људским правима, заменица Заштитника грађана је представила правни оквир, надлежности и овлашћења, којим се институција руководи у свом раду, посебно када је реч о праву детета на образовање, као и досадашњим искуствима у заштити права детета на инклузивно образовање.

Конференција је одржана у сарадњи са министарствима просвете, здравља и социјалне политике, у оквиру Пројекта пружања унапређених услуга на локалном нивоу (ДИЛС) и на њој је представљен Правилник о раду интерресорних комисија, са посебним нагласком на његову примену, поступке у раду комисија, ради подршке оним мањинским групама деце која су ушла у редовни образовни систем и којима ће таква подршка бити неопходна (деца са сметњама у развоју или инвалидитетом, Роми, деца из социјално маргинализованих породица и др.).

Поводом јавне полемике о односу права мањина и прослављања Светог Саве у школама у Србији, републички Заштитник грађана, у чијој је надлежности и поштовање мањинских права, саопштава следеће:

Свети Сава се, не треба сумњати - с правом, сматра оцем наше писмености и образовања. Чињеница да је истовремено био духовник, поглавар православне цркве, не потире да је он први просветитељ на простору Србије и да је ширио дух просветитељства и писмености у временима која су претходила савременим поделама.

Због тога је свој школској деци, на дан Светог Саве, место на свечаним академијама у својим школама, јер је то дан и начин за подсећање свих, без обзира на етничку или верску припадност, на значај образовања и личног прегалаштва, а није место и време за испољавање верске припадности.

Оно, међутим, чему присуство свакако не може бити обавезно, јесу верски обреди. Дакле, свечане академије у част Светог Саве као оца писмености и образовања у Србији - да, али обавезно присуство богослужењима и верским обредима било где, па и у школи, ако се о нечему таквом размишља или ако то неко захтева, свакако - не.


Савет републичког Заштитника грађана за права детета разматрао је случај деце српског порекла која су одлуком надлежних органа САД привремено одвојена од родитеља због сумње на занемаривање, емоционално повређивање и сексуално злостављање.

Савет тим поводом истиче да постојање фотографије нагог детета, ни у једном друштву, било оно српско или америчко, само по себи не значи злоупотребу или злостављање детета, али и да нико сем надлежних америчких правосудних органа пред којима је поступак у току, у овом моменту не зна садржину фотографија и околности у којима су оне начињене. Од тога, међутим, зависи да ли је у питању неспоразум, како породица тврди, или постоје озбиљни индикатори за тешке повреде права детета.

Савет подсећа на обавезу свих држава потписница Конвенције о правима детета, као и Факултативног протокола о продаји деце, дечјој проституцији и дечјој порнографији уз Конвенцију, да њихови органи приликом одлучивања о правима детета поступају хитно, нарочито у случајевима који се односе на остваривање права детета на породични живот са родитељима и на заштиту од сексуалног злостављања и искоришћавања. Савет изражава очекивање да ће и поступак у овом случају бити окончан мериторним одлукама надлежних органа САД, у најбољем интересу деце и најкраћем року.

У међувремену, Заштитник грађана апелује на медије да, на основу информација које им дају сродници деце, у јавност не износе детаље којима се, макар и нехотично, повређује право деце на приватност и право на заштиту угледа, части и достојанства детета.

Заштитник апелује и на најширу јавност да се уздржи од доношења преурањених закључака, будући да нити грађани знају детаље случаја, нити ће, у циљу заштите права детета на приватност, икада моћи да непосредно буде упознати са њима и сами цене природу фотографија и одговорност родитеља. Поступци који се тичу деце и у Америци и у Србији затворени су за јавност и спорне фотографије никада не смеју бити објављене.

Заштитник грађана одлучио је да од Министарства спољних послова Републике Србије затражи све информације којима располаже наше дипломатско конзуларно представништво, како би случај могао даље институционално пратити.

У расправи и утврђивању става Заштитника грађана су учествовали: проф. др Невена Вучковић Шаховић, председница Савета Заштитника грађана за права детета и  чланови Савета проф. др Драгица Павловић – Бабић, др Ивана Стевановић, проф. др Жарко Требјешанин, Милена Јеротијевић, као и Саша Јанковић, Заштитник грађана и заменица за права детета Тамара Лукшић – Орландић.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/24.12.10- omb.za decu republika srpska.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/24.12.10- omb.za decu republika srpska.jpg'

Омбудсман за децу Републике Српске, госпођа Нада Граховац са сарадницима, боравила је 23. децембра 2010. године у посети институцији Заштитника грађана и разговарала са заштитником грађана Сашом Јанковићем и заменицом заштитника грађанa за права детета, Тамаром Лукшић – Орландић.

24.12.10.

 

Размењена су мишљења о искуствима две институције у заштити права детета, примени међународних стандарда у циљу квалитетније заштите деце, као и о проблемима са којима се обе институције суочавају вршећи своју контролну улогу у спровођењу, често мањкавих и недоречених, прописа у области права детета. Омбудсман за децу Републике Српске посебно се интересовала за поступак избора деце у Панел младих саветника Заштитника грађана, којим је институција Заштитника грађана  потврдила своје опредељење о ефективној примени принципа партиципације деце у раду институције. Имајући у виду да у Републици Српској не постоји посебна дечја телефонска линија на коју се деца могу јављати када имају неки од проблема током свог одрастања и остваривања појединих права, уприличен је састанак са госпођом Жељком Бургунд, руководитељицом СОС дечије линије у Србији. Договорена је сарадња и стручна помоћ СОС дечије линије напорима институција у Републици Српској да  успоставе ову врсту психолошке подршке деци.

У школи је забрањен сваки облик насиља како према деци тако и према запосленима. Заштитник грађана, поводом напада на професорку географије у 12. београдској гимназији Вилму Гребенаровић, апелује на надлежне органе да што пре расветле овај случај и скреће пажњу да је неопходно санкционисати свако насиље у школи, без обзира од кога потиче.

Заштитник грађана позива и медије да извештавају о последицама које носи насиље, о трајном утицају које оставља на жртве, на њихово самопоштовање и достојанство, али и на погубне последице по друштвену заједницу у којој се насиље толерише.