а

Активности

У организацији Заштитника грађана, одржан је први састанак Радне групе за израду нацрта Закона о деци, чији ће предлагач бити Заштитник грађана. Радну групу чине чланице Савета за права детета Заштитника грађана: проф. др Невена Вучковић Шаховић (Правни факултет Универзитета Унион, Београд), др Ивана Стевановић (Центар за права детета) и проф. др Невенка Жегарац (Факултет политичких наука, Београд), као и проф. др Невена Петрушић (Правни факултет, Ниш), проф. др Богољуб Милосављевић (Правни факултет Универзитета Унион, Београд) и Ранка Вујовић (Републички секретаријат за законодавство). Руководилац Радне групе је проф. Невена Вучковић Шаховић, чланица Комитета за права детета УН (2003-2009).

 

Чланове Радне групе поздравио је заштитник грађана Саша Јанковић, који је истакао да се институција Заштитника грађана препознаје као ауторитет у заштити права детета. Закон о деци, чији ће предлагач бити републички омбудсман, је неопходан за свеобухватно остваривање и заштиту права детета. Поздрављајући почетак рада на припреми нацрта закона, Заштитник грађана је указао да је сада прави тренутак за припрему и доношење једног оваквог закона, пре свега због постојања „критичне масе“ у друштву, која је препознала  не само  права детета и потребу да се њихово остварење и заштита правно регулишу посебним законом, већ и институцију Заштитника грађана као једног од механизама заштите права детета.

Захваљујући се Заштитнику грађана на поздравној речи, координатор Радне групе Невена Вучковић Шаховић истакла је да је ово тренутак који се дуго ишчекивао и да је Радна група, захваљујући иницијативи и подршци Заштитника грађана добила свој легитимитет и кредибилитет.

Радна група је утврдила свој састав и методологију рада. Рад на припреми нацрта Закона о деци трајаће до пролећа 2011. године, што је оптималан рок имајући у виду да је реч о „кровном“ – основном и општем закону који ће уредити материју права детета, начина њиховог остваривања и механизама њихове заштите. У току различитих фаза рада на нацрту закона, биће одржавани консултативни састанци са децом, професионалцима у одговарајућим областима, УНИЦЕФ-ом и организацијама цивилног друштва.

Заштитник грађана доставио је надлежним министарствима иницијативе за измене Закона о финансијској подршци породици са децом и Закона о играма на срећу. Измене ових закона имају за циљ правичније додељивање помоћи породицама са децом и заштиту деце од штетног утицаја кладионица и других сличних игара на срећу.

Обе иницијативе поднете су на основу бројних поднетих притужби и обраћања грађана републичком омбудсману.

Иницијативом Заштитника грађана за измене Закона о финансијској подршци породици са децом од Министарства рада и социјалне политике, као ресорног министарства, тражи се да буде прецизиран начин на који се утврђује број и редослед рођења деце као један од најважнијих услова за остваривање права на родитељски додатак. Такође се тражи да се законом предвиди да помоћ по основу родитељства под једнаким условима остварују оба родитеља, која су у браку, или ванбрачној заједници, као и да се омогући давање помоћи самохраним родитељима и онима који су са родитељима изједначени.

Иницијативом се предлаже и увођење новог права – додатка породици са дететом са тешкоћама у развоју, што кореспондира са стратегијом предвиђеним циљевима у правцу деинституционализације и породичног збрињавања деце кад год је то могуће.

Републички омбудсман затражио је од Министарства финансија, као надлежног за ову проблематику, да предложи измене Закона о играма на срећу, у циљу заштите деце од широко распрострањене „коцкарске зависности“. Заштитник грађана и бројни грађани и организације цивилног друштва које су му се обратиле, сматрају да коцкарнице и кладионице не би смеле бити ближе школама од 2000 метара, као и да се у њима доследно мора спровести забрана уласка малолетним лицима.

Текст Иницијативе за измену Закона о финансијској подршци породици са децом можете прочитати овде

Текст Иницијативе за измену Закона о играма на срећу можете прочитати овде

Заменица Заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић са сарадницима извршила је 30. јула 2009. године непосредан надзор над законитошћу и правилношћу рада Центра за социјални рад у Суботици, у циљу утврђивања да ли је у раду овог Центра било пропуста који су довели до кршења права детета.

Истог дана, заменица Заштитника грађана са сарадницима обишла је и Дом за децу ометену у развоју „Колевка“, којом приликом је разговарала са директорком дома Мирјаном Чабрић и запосленима у овој установи и обишла децу која су на смештају у Дому „Колевка“.

 

Заменица Заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић – Орландић, са сарадницима и колегиницом из институције Покрајинског омбудсмана, Маријом Кордић, посетила је Дом за децу и омладину „Мирослав Мика Антић“ у Сомбору, ради утвриђивања актуелног статуса корисника дома И. М., о чијем је измештању из породице Заштитник грађана добио притужбу.

Дом је до 2008. године имао 80 смештајних капацитета, али новом одлуком о мрежи установа садашњи капацитет је 36 места, а собу дели од троје до петоро деце. У оквиру домског смештаја налази се и Прихватна станица са 15 смештајних капацитета, која је регионалног карактера и у којој су имена све деце која су ту боравила један период свог живота. Дом збрињава децу без адекватног родитељског старања, све до момента проналажења алтернативног облика заштите – повратка у сродничке породице, хранитељске породице. У дому постоје и радионице, где су изложени радови деце, рађени у сарадњи са њиховим васпитачима.

 

Заменица Заштитника грађана, Тамара Лукшић-Орландић, учествовала је 18. и 19. јуна 2009. године у дводневној јавној расправи о Закону о Народној скупштини и Пословнику Народне скупштине. Расправа је организована у Дому Народне скупштине. Заменица Заштитника грађана заложила се за  прецизно регулисање односа и одговорности између Парламента и независних тела, међу којима је и Заштитник грађана. Такође, указала је на потребу да се у будућем Закону о Народној скупштини  предвиди могућност формирања посебног сталног радног тела (Комисије) које би се бавило правима детета, имајући у виду да је реч о комплексној области и да је немогуће да област права детета буде предмет само једног од постојећих скупштинских одбора. Заменица Заштитника грађана истакла је и да је новим Пословником потребно врло прецизно уредити поступање са законским предлозима који су резултат народне иницијативе, како се не би поновио случај са Предлогом закона о измени и допуни Закона о слободном приступу информацијама и Предлогом закона о поступању са тајнама, за које је прикупљено по око 36.000 потписа грађана Србијеи који су предати Народној скупштини, а након тога више од годину дана се није знало где се ти предлози закона налазе, све док Заштиник грађана није покренуо поступак контроле рада надлежних органа управе.

b_280_0_16777215_00_images_stories_saopstenja_08.07.09._-_poseta_katalonaca.jpg


У оквиру сарадње Заштитника грађана и Oмбудсмана Kаталоније (SINDIC) делегација Kаталонског омбудсмана допутовала је у дводневну радну посету Заштитнику грађана.
Главне теме разговора су пројекти из области права детета и права лица лишених слободе.
Данашњем састанку присуствовали су Тамара Лукшић-Орландић и Милош Јанковић, заменици Заштитника грађана за права детета и права лица лишених слободе са сарадницима, представници каталонског омбудсмана и Мисије ОЕБС-а у Србији.

Непостојање институционалне подршке за жртве насиља и дугогодишња пракса заташкавања и омаловажавања насилништва у школама и свуда око нас, кључни су разлози због којих је случај насиља у учионици Средње техничке школе у Сремској Митровици откривен на Интернету, а не кроз рад институција.

Контрола коју је институција Заштитника грађана спровела показала је да су органи унутрашњих послова имали квалитетан контакт са школом, да су реаговали брзо и адекватно, али да су касно добили информацију о насилничком понашању.

Истовремено, утврђено је да су у дужем периоду у школи,  занемаривани индикатори који су указивали на потребу посебне пажње и превентивног рада са учеником који је насиље починио; да недостају школски програм о поступању за случај насиља, школски тим за превенцију насиља, да је евидентно одсуство координације на локалном нивоу са службама социјалне заштите, а забележено је и да је школа дала новинарима, дакле најширој јавности, на увид писани извештај школског психолога о ђаку. 

Одговорност професорке која није одмах и потпуно обавестила руководиоца школе о случају насиља, свакако ће бити предмет дисциплинског поступка.  

Да би, међутим, овај случај послужио унапређењу општег стања, нужно је сагледати га и из перспективе наставничког кадра и школства уопште, чији се друштвени значај деценијама урушава и над њим врши притисак, што није могло остати без погубних последица. Заштитник грађана упознат је са тиме да наставници који указују на проблем насиља и друге проблеме у школству немају довољну институционалну подршку, већ често сами бивају проглашени неспособнима. Да су школа и њени кадрови оснаженији, могли би више помоћи и себи, али и деци која упадају у вртлог насиља и не виде бољи или успешнији модел понашања.

Огромна пажња јавности која се манифестовала у овом случају доказује да је проблем насиља давно прешао границе појединачног и изолованог и да најшири круг грађана доживљава насиље као озбиљну претњу свом свакодневном животу и раду. Зато догађај у Сремској Митровици, који се могао десити и у готово свакој школи и институцији у Србији, опомиње да је крајње време за спровођење конкретних мера, а пре свега за заснивање појединачне и институционалне одговорности за превенцију и санкционисање насиља.